אאא

קיצוני העדה החרדית ונוטרי קרתא שאינם מכירים עד היום בשלטון מדינת ישראל הציונית בארץ, דוגלים בכך שהישות הריבונית בישראל הינה דווקא הרשות הפלסטינית ואינם מוכנים לקחת מתקציביה של המדינה הציונית.

באחד מהעיתונים של הפלגים הקיצונים בירושלים הופיעה השבוע ברכה חגיגית ל"אדוני הארץ המוסלמים" לרגל חג הרמדאן.

במודעה נכתב: "דרשו את שלום העיר אשר הגלתי אתכם שמה... כי בשלומה - יהיה לכם שלום".

"ברכת היהדות החרדית לאדוננו המוסלמים לרגל חודש הראמאדן", נכתב, "רבבות אלפי בני היהדות החרדית תושבי ארץ הקודש משגרים בזאת את ברכתם הלבבית אל אחינו המוסלמים לכבוד חודש 'צום הרמדאן' ומאחלים להם חג שמח".

"ראמאדן קרים", הם מאחלים. על החתום: "ברגשי שלום וידידות הקהילות היהודית בפלאסטין יצ"ו".

לדברי גורמים בנטורי קרתא מדובר במודעת ברכה המופיעה מידי שנה בשנה על מנת להמחיש את העובדה שאין הם מכירים במדינה הציונית וכן על מנת לכבד את השלטון הפלסטיני. "מודעת הברכה מוכיחה שאינו מתכוונים למרוד ולנצח אלא בסך הכל לחיות בשלום עם הערבים שלצידנו", הם טוענים.