אאא

פרשת אורן חזן: ועדת האתיקה של הכנסת החליטה, כי היא לא תדון במעשיו המפוקפקים לכוארה של ח"כ אורן חזן כפי שעלה בתחקיר חדשות ערוץ 2, הסיבה: המעשים, לכאורה, בוצעו קודם היבחרו לתפקיד חבר כנסת.

החלטת הוועדה בראשות ח"כ יצחק וקנין מש"ס, התבססה על חוות דעת של היועץ המשפטי לכנסת עו"ד איל ינון, שקבע כי אין לוועדת האתיקה סמכות להידרש לקובלנות "שעניינן עברו ומעשיו של חבר כנסת טרם היבחרו לכנסת".

עם זאת, ועדת האתיקה הדגישה כי: "אין בהחלטתה זו כדי להפחית כהוא זה מהחומרה שבה חבריה רואים את המעשים המיוחסים לחה"כ חזן, ככל שאלה אכן התרחשו, ובנסיבות שנוצרו.

"לאור הפגיעה החמורה שיצרו פרסומים אלה בכבוד הכנסת ומעמדה, עניין עליו אמונה ועדת האתיקה, סבורים חברי הוועדה כי החלטתו של יושב-ראש הכנסת שלא לשבץ לעת עתה את חבר הכנסת חזן בניהול ישיבות מליאת הכנסת כסגן יושב-ראש הכנסת היא החלטה ראויה ונכונה".