אאא

 אתרוג המוברח: עובדי המכס בנתב"ג, סיכל ניסיון הברחה של עשרות אתרוגים, על ידי נוסע מבריטניה. 

בודקי מכס נתב"ג תפסו בסוף השבוע מזוודה עמוסה ב-108 אתרוגים שהגיעו עם נוסע בריטי שעבר במסלול הירוק וניסה להכניסם ארצה מבלי להצהיר עליהם כנדרש על פי חוק, במטרה מלחמוק מבדיקה ומתשלום מס. האתרוגים, ששוויים מוערך בלמעלה מ-13,000 ₪ ומחוייבים במס של כ-37%, מחוייבים באישור משרד החקלאות לשם כניסה ארצה.

כחלק מבדיקות שגרתיות ביציאה מאולם הנוסעים, התבקש הנוסע לעבור במכשיר השיקוף, שם עורר את חשדם של הבודקים. בבדיקה ידנית נתגלו האתרוגים בתיקו, והם נתפסו עד לסיום הטיפול בתיק. 

מדי שנה מתמודדים המכס ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר בשיתוף פעולה אל מול הברחת אתרוגים לקראת סוכות. על מנת לענות לצרכים המיוחדים של הציבור, מאשר משרד החקלאות בשנים האחרונות יבוא אתרוגים מפוקח מקלבריה וממרוקו. בימים כתיקונם מבצעים מפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר ביקורות שגרתיות בטיסות הנכנסות לישראל, אותן הם מהדקים בעונת החגים.

במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מבהירים כי כל נוסע הנכנס לישראל רשאי להכניס לתחומי המדינה עמו אתרוג בודד אחד לצריכה אישית, ובעת כניסתו עליו להציגו בפני נציג השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות הנמצאים במעברי הגבול (ובהיעדרו - בפני נציג המכס) בכדי לאשר שאין בו נגעים ומזיקים. הכנסת שאר המינים – לולב, הדס וערבה אסורה, שכן אין אפשרות לבדוק בעת הכניסה את הגידולים, והכנסה בלתי מבוקרת כזו טומנת בחובה סכנה מוחשית של החדרת נגעים המסוכנים לבריאות האדם והצומח ופוטנציאל לגרימת נזק בלתי הפיך.