אאא

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק למאבק בטרור, שנועד לאפשר לרשויות מספר דרכים משפטיים למנוע פעילות של ארגוני טרור.

הצעת החוק הוגשה גל ידי שרת המשפטים איילת שקד. 45 חברי כנסת תמכו בהצעה ואילו 14 התנגדו. בשל כך היא תועבר לוועדת חוקה, חוק ומשפט להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

הצעת החוק מבקשת להרחיב את הטיפול בטרור ומגדילה את העונש המרבי לפעילות כזו עד לשלושים שנות מאסר בפועל. ההצעה מהגנת בתוכה את המעצרים המנהליים.

עוד קובעת ההצעה שלוש שנות מאסר למי שיביע הזדהות פומבית בטרור באמצעות רשתות חברתיות או בכל דרך.

שרת המשפטים אמרה כי "הצעת החוק נועדה להעמיד לרשות מערכת אכיפת החוק את מרב הכלים הנדרשים כיום לצורך מאבק יעיל בארגוני הטרור, בפעילותם המתרחבת ובאמצעי המימון המאפשרים פעילות זו. הטרור מבקש לפצל אותנו למחנות שונים. לכאלה שנוקטים עמדה כזו ולכאלה שנוקטים עמדה אחרת, אלא שבעניין המלחמה בטרור אין ימין ואין שמאל. אין מחנות ואין קבוצות".

"זו מלחמה שאנחנו חייבים לנצח בה, וזו מלחמה שאנחנו ננצח בה, וזו מלחמה שאנחנו ננצח בה ביחד. אנו סבורים כי חקיקתו של חוק המאבק בטרור, בנוסח המוצע, היא צעד הכרחי וחיוני לקידום המאבק בטרור", אמרה.