אאא

המאבק בין "אגודת ישראל" "לדגל התורה" מגיע לשיאים חדשים: חברי הכנסת של סיעת "אגודת ישראל" מגיבים הבוקר (שישי) ביומונים באופן חריף לדבריו של יו"ר "דגל התורה" ח"כ משה גפני בשם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"K בעניין המאבק באפליית הבנות בעמנואל.

שר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן, אמר בתגובה לדברים כי "כמי שזכה ללוות את הורי תלמידות בית הספר החסידי בעמנואל במלחמת הקודש על עצמאות החינוך החרדי, אני יכול להעיד מכלי ראשון שההורים ביקשו מבית המשפט לאשר להם להקים 'מוסד פטור', ובית המשפט הוא זה שסירב לאשר את בקשתם. תמוה ומקומם שיש מי שמנסה להכחיש ולסלף דברים ברורים מאליהם".

סגן שר החינוך, מאיר פרוש, אמר בתגובה לדברים כי "החינוך התורתי המאורגן מלפני תשעים שנה, יסודו היה בירושלים, שלוב זרוע עם טבריה, בה היו האריות שבעדת חסידי סלונים. וכמו אז בימים ההם, כך גם מאז יסוד החינוך העצמאי, נתנו ראשי עדת חסידי סלונים, עסקניה ופעיליה, את דמם ונפשם בניווט המפעל הקדוש מרכז החינוך העצמאי. קשה לקבל פגיעה כזו קשה, בעדה כה מפוארת, שהחינוך הוא נר לרגלה. כאחד שהיה קרוב למהלכים אותם ניווט כ"ק מרן האדמו"ר מסלונים שליט"א בתקופת המערכה בפרשיית עמנואל, יכול אני להעיד שהרבי היה כל כולו בסערת נפש, מתוך ראיה רחוקה שיש לשרש כל ניסיון של התערבות חיצונית וחילונית בתכני החינוך החרדי".

פרוש הוסיף כי "באותה תקופה כיהנתי בתפקיד במשרד החינוך, ושבתתי ליד בית המעצר, ומשלחות מטעמם כל גדולי ישראל באו ללוות ולעודד את המאבק. קשה לעכל ניסיון פגיעה כזה, בשעה שכל מי שהיה בסביבתו של האדמו"ר שליט"א בתקופת המערכה יודע שהמערכה נוהלה למען כבוד שמו יתברך. איך אפשר להעלות על דל שפתיים האשמה שאין בינה לבין המציאות דבר".

ח"כ מנחם אליעזר מוזס יו"ר סיעת יהדות התורה אמר: "לאחר מעמד כזה גדול של קידוש שם שמים שהיה בליווי אסירי עמנואל לכלא בהשתתפות כל גדולי ישראל, קידוש שם שמים שהיה אז לא ישכח לעולם, כאחד שליווה את האסירים בתוככי הכלא ובמעמד המרטיט של פרידת ההורים מילדיהם בשערי הכלא יכול אני לומר שלא אשכח רגעים אלו לעולם.

"לא יאומן שיבוא מנהיג מפלגתי ויתלה בוקי סריקי במרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל. ככל שעובר הזמן נוכחים יותר ויותר בתרומתה של פרשת עמנואל שבאה להבחין בין השלטון הכפרני לבין השלטון האמיתי של גדולי ישראל על עצמאות חינוכם של ילדי ישראל".

ח"כ ישראל אייכלר אמר: "מי שראה לב מי לא יחרד בימים נוראים אלה להכחיש את החי, כאשר כ"ק מרן האדמו"ר מסלונים שליט"א חבר מועצת גדולי התורה, הלך על מסירות נפש ממש! איך אפשר לדבר על מאבק של כסף? כמה היו משלמים עשרות אבות ואמהות שהלכו לכלא על קדושת החינוך, אם היתה זו שאלה של כסף?!

"זכורני כאשר רבינו כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א הורה לקלוט את הילדות בבנין "בית מלכה" הצפוף בבני ברק, אסרו פקידי השלטון להביאם לשם, כי זו היתה מלחמה לשם מלחמה; נגד ה' אלוקי ישראל. הם דרשו כתבו לכם על קרן השור שאתם מקבלים מרות השלטון החילוני ולא סמכות ראשי בני ישראל רבותינו שליט"א.

"מאות אלפי ישראל וכל גדולי ישראל שליט"א ליוו יחד עם הרבי מסלונים שליט"א את האסירים עד שערי הכלא. להזכירכם, כ"ק מרן הנתיבות שלום זיע"א היה מראשי החינוך העצמאי להצלת ילדי ישראל. מי יהין להאשים את חסידי סלונים בפרט ושאר קהילות החסידים שהרימו עולה של תורה ועולם החינוך, כמי שאינם נושאים את נטל החינוך?".

ב"דגל התורה" שומרים בשלב זה על שתיקה ולא מגיבים להתקפות החריפות.