אאא

עשרות אלפים מכל רחבי העולם מכינים את עצמם לטיסה השנתית לאומן. הם יודעים שרבי נחמן אמר שראש השנה שלו הוא מעל הכל. הם ישתטחו על קברו. יגידו את התיקון. אך קיימת בעיה: רבי נחמן לא יהיה באומן. לא נפשו. לא נשמתו. לא רוחו. הוא לא יהיה שם.

כי רבי נחמן לא מכיר באלפים שם כחסידיו. רק בחלק קטן מהם. רוב האחרים באים לבלות שם ברשות רבי נחמן. לבלות באומן בחוויה ריגושית. באקסטזות. בורחים ממשפחותיהם. מהתפילות האפורות לדעתם במקומותיהם הרגילים. לנסוע לחוץ לארץ בהכשר רבי נחמן. אך רבי נחמן לא התכוון לתת רשות לבילויים. ראש השנה כזה הוא לא מעל הכל. הוא מתחת לכל. לכן רבי נחמן לא יהיה שם.

הרי ללא רבי נחמן, האישה לא הייתה מרשה לנסוע לחוץ לארץ. גם לא המצפון. בוודאי לא בראש השנה. רבי נחמן לא מוכן לשמש כיסוי לריגושים כאלה. שישתמשו בו? שינצלו אותו? אז למה שהוא יהיה שם? אז רבי נחמן באמת לא יהיה שם.

מעולם לא עלתה על דעתו של רבי נחמן שכל יושבי ארץ ישראל, רבניה, גדולי הדור, תלמידי החכמים וכל בני הישיבות לכל זרמיהם יעזבו את הארץ וייסעו לאומן. אי אפשר להאמין שהוא התכוון לרוקן את ארץ ישראל הקדושה ושכל עם ישראל יגיע לאומן. לאוקראינה. בימים הקדושים והנוראים. לא יאומן. מכיוון שזה לא עלה בדעתו, גם הוא לא יהיה שם. רבי נחמן ודאי לא יהיה באומן.

האמת הצרופה של רבי נחמן לא תסבול את הזיוף ואת העיוות לפיהם די באמירת התיקון בקברו, פעם בשנה, כדי לטהר ולהצדיק את כל החטאים שייעברו בעתיד. הטלת האחריות על חטאי השנה כולה על רבי נחמן, לא עלתה על דעתו. הוא התכוון לתשובה שלמה. הרי הוא למד את הלכות תשובה לרמב"ם. הוא יודע היטב שלא די בתיקונים ובאקסטזות כדי לזכות בדין. אך אלפים רבים נתלים בו. הם מאמינים שדי בריגושים בקברו כדי להיטהר. הוא לא מוכן לזה. הוא לא יהיה שם. רבי נחמן לא יהיה שם.

הוא לא יהיה שם, כי הוא לא מוכן שיגשימו אותו עד כדי הפיכתו חלילה לאלוקים או לבן האלוקים. הוא לא יהיה שם כי הוא לא מוכן שיהפכו אותו למשיח עכשיו או בכלל. שינצלו את שמו כדי לנסות ולהשתלט על כל התודעה היהודית של כל יהודי העולם. לכן ודאי שהוא לא יהיה שם. רבי נחמן לא יהיה באומן.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הוא לא יהיה שם, כי הוא לא מוכן להשתתף בסחר של מיליוני השקלים שגורפים בשמו. בתעמולה שוטפת המוח בתקשורת האלקטרונית, במודעות והיכן לא. בניצול תמימותם של אלפים כדי לגרוף רווחים. הוא לא יסבול ניצול כזה. הוא לא יהיה שם. הוא לא יהיה באומן.

הוא לא יהיה שם כי הוא לא מוכן לתופעות החמורות המסופרות מידי שנה. על נטילת סמים. על קיום קשר עם גויות. על נסיעה של רבים באמצע החג לתיור באוקראינה. על קלקול נפשותיהם של הילדים הרכים המגיעים לשם. על האקסטזות הפרועות. על ההתנהגות בשדה התעופה. על כך שיום אחד כל התופעה הזאת תתפוצץ באיזה שהוא אופן בפניה של היהדות, ועל חילול השם שזה גורם ויגרום. דבר אחד ברור. רבי נחמן לא יהיה שם. הוא לא יכול להיות שם.

באחד מדפי התעמולה שלהם, מובאות תמונותיהם של כל גדולי ישראל, במין תרמית נכלולית כאילו כל גדולי ישראל הם בעצם חסידי ברסלב והם תמכו בנסיעה לאומן. נכתב שם שהרב אלישיב אמר שאם הוא היה חסיד, הוא היה חסיד ברסלב. אז ברור איפה יהיה רבי נחמן בראש השנה. הוא יהיה בקראוון. כי עם חסיד פוטנציאלי כמו הרב אלישיב, הוא ודאי יהיה שם. זה גם קרוב מאוד לשול. שם יש לו חסידים אמתיים. אלה של כל השנה. רבי נחמן יהיה בקרוואן. הוא לא יהיה באומן.

אז כל עשרות האלפים שמכינים את עצמם לנסוע לאומן. לבלות שם בראש השנה. לעבור חוויות ריגושיות. ידעו הם היטב – הם יגיעו לאומן, אבל רבי נחמן לא יהיה שם. כי מכיוון שראש השנה שלו מעל הכל, הוא לא יכול להיות שם. זה ברור. זה וודאי. הם כולם יהיו שם. אבל רבי נחמן לא יהיה באומן.