אאא

הגה"צ אב"ד מאקווא פנה לחסידיו בימים אלו של ימי הרחמים והסליחות שיקבלו על עצמם תענית דיבור בשבת האחרונה של השנה.

במכתבו לחסידיו כותב אב"ד מאקווא: "כאשר מבואר בחז"ל ובספה"ק מעלת ענין תיקוני התשובה ותיקוני המדות, ובעיקר העיקרים תיקוני הדיבור, שהיא שורש הכל. וכדאיתא בפרשתן הפ' ומל ד' אלוקיך ואת לבב זרעך, שידוע שהם ר"ת אלו"ל. ובספה"ק ומל הוא ענין הדיבור ותיקוני הפה.

"על כן הנהוג לעשות יום תענית דיבור, ובפרט בשב"ק כאשר הוא יום מקודש, וכדאיתא כל מקדש שביעי כראוי לו וכו'.

"ונהגנו זה כבר לקבוע לשב"ק סליחות, וכש"כ השתא בעזה"י שהוא השבת הסמוך לר"ה הבעל"ט, ויום בשנה חשוב כשנה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"ובפרט בעת סוף השמיטה בעזה"י, וכדכ' ושבתה הארץ שבת לד', והשביעית תשמטנה ונטשתה ]שמות כג, יא[, ועי' בעטרת משה לכ"ק אאמו"ר זצלל"ה במאמרי ר"ה ח"א אות שפ"ח, יע"ש דבה"ק. שבזכות הזאת יכולים לזכות לברכת הטוב בעזה"י, וכדכ' אכלו אביוני עמך, יע"ש.

"ויהי"ר בזכות תיקון הזאת לזכות לנו ולכל ישראל אתם וביתכם שיחי' לשנה טובה ומבורכת ולכתיבה וחתימה טובה".

בתוך כך חש אמש אב"ד מאקווא ברע ואף הגיע לבדיקות בבית החולים אולם לדברי מקורביו מדובר בבדיקות שגרתיות.