אאא

יום הכיפורים: הראשל"צ ונשיא בית הדין הרבני הגדול הגאון רבי יצחק יוסף התייחס במהלך שיעורו השבועי לצום יום הכיפורים שיחול השבוע וקבע כי ברגע שרופא מורה שצריך לאכול ולא לצום - אסור להחמיר. 

"יש רופא, היא צריכה לשאול את הרופא, ללכת לרופא לשאול אותו, אם היא יכולה לצום או לא". אמר בהתייחסות לנשים הרות. הגר"י יוסף הדגיש שאין ללכת לרופא 'קל דעת': "אם הרופא קל דעת - חילוני - לא אכפת לו מהדת, שלא תסמוך עליו. שתלך לרופא, לא משנה דתי או לא דתי, אבל אדם שהוא מיושב, לא קל דעת".

"אם הרופא אומר שהיא, חס ושלום, תפיל  אם היא תצום - היא צרכה לשמוע לרופא" קבע הגר"י יוסף. לדבריו: "וכן על זה הדרך, כל חולי, אם יש ספק של סכנה - צריכים לשמוע לרופא".

הראשל"צ התייחס למצב בו יש ויכוח בין הרופאים האם יש סכנה בכך שהחולה יצום: "ייקח רופא שלישי, הוא יכריע בניהם. יעשה רוב. אחד אומר יש סכנה, אחד אומר אין סכנה: יבוא הרופא השלישי ויכריע בניהם, זה הדין".

בסיום דבריו פנה הראשל"צ לציבור בקריאה ואמר: "אסור להחמיר בדבר הזה. התורה אמרה 'וחי בהם' ולא שימות בהם. לכן, אלו שהרופא אמר להם 'אתה חייב לאכול', והרופא הזה הוא אמין - לא אנטי דתי - חייבים לשמוע לרופא ולאכול. אבל יאכל פחות מכשיעור" סיים הרב.