אאא

טרור ללא הפסקה: הרב אמנון יצחק אומר כי גל הפיגועים האחרון, המתאפיין בדקירות סכין, הגיע בעקבות כך שאנשים אוכלים מאכלות אסורות

הרב יצחק ציטט את הפסוק: "ולאדם אמר, כי שמעת בקול אשתך'" והסביר: מי זה אשתך? הגוף!, תחילת החטא של האדם -  אכילה אסורה, מאכלות אסורות. כולם מתים עד עכשיו בגלל מאכלות אסורות".

בהתייחסות ספציפית לגל הפיגועים אמר: "שאלו אותי, למה יש עכשיו את זה, מה קרה כולם יצאו מהחורים והתחילו לדקור דקירות בסכינים, מה קרה?. אמרתי, שנה אני מזהיר על הסכינים של השוחטים שהן פגומות, ואמרתי תהיה שנה גורלית שנה הבאה, אחרי ראש השנה - תהיה שנה גורלית. 

לדברי הרב הפיגועים הגיעו: "כי אם לא הקשיבו ולא חזרו בתשובה, בוודאי שמהשמיים ינחתו עלינו גזירות. מה יצאו? גזירות של סכינים, כנגד הסכינים של השוחטים. אוכלים מסכינים שהן פגומות, אז עכשיו דוקרים יהודים עם סכינים פגומות".

"אולי יהודים יתעוררו, אם לא? אז נצטרך עוד שיעור נוסף. בדרך יש כבר פיגועים, אני אומר לכם, פיגועים עם מכוניות ואוטובוסים, בדרך" הזהיר הרב יצחק.