אאא

תיקון חוק הגיוס: בחודשים האחרונים עמלו חברי הכנסת, נציגי המפלגות החרדיות, לעריכת תיקונים מהותיים בחוק הגיוס על מנת לסייע ללומדי התורה. החוק החדש אושר אתמול פה אחד בישיבת הממשלה ואמור לעבור ב-3 קריאות עד ליום רביעי הבא - לפי התחייבות ראשי הסיעות בקואליציה.

לכאורה נדמה כי בציבור החרדי מתייחסים לחוק החדש כאל הרע במיעוטו ובסופו של דבר אף יתמכו בו בכנסת אולם בפלג הירושלמי יוצאים במתקפה נחרצת כנגד תיקון החוק, זאת בניגוד לעמדתם של כלל גדולי ישראל מכל החוגים והמפלגות.

הגאון רבי שמואל אוירבך, מנהיג 'הפלג הירושלמי' בציבור הליטאי, מפרסם הבוקר (שני) מכתב חריף כנגד חוק הגיוס המתוקן וכותב:

"הנני בזה בשם חכמי ובני הישיבות הקדושות, אשר לנו למורשה מאבותינו, וכדברי חז"ל הקדושים, מימיהם של אבותינו לא פסקה ישיבה, אברהם וכו' יצחק וכו' יעקב זקן ויושב בישיבה.

"והן עתה השמועה לא טובה מאחינו התועים, אשר רוצים לקיים את הגזירה הנוראה, להצר ולהגביל קיום התורה ח"ו ע"י יעדים וכיו"ב, ובפתויים שונים לפתות את החרדים לדבר ד' ותורתו, אשר חלילה וחלילה להימשך אפי' בכל דהו אחרי הפתויים האלה.

"וידוע לכל החרדה הגדולה והנוראה אשר ממש אין לתאר אשר חרדו על זה רבותינו אשר מפיהם אנו חיים, כידוע ממרן החזון איש זיע"א ומרן הגרי"ז הלוי זיע"א, וכבר פרסמתי כמה פעמים ממה שראיתי בעניי החרדה הגדולה אשר ממש לא יתואר, כאשר שמע הגאון זיע"א מטשעבין, שיש איזה צד ודיבורים אודות גיוס בני הישיבות ד' ישמרנו, וכמעט נאבד לו הלשון ונשתנו אור פניו ממש, עד שנשמע קולו שאם יפגעו בהלב של עם ישראל, אין ח"ו קיום לכלל ישראל, וכן היה דעת כל גדולי ישראל, וקשה להעלות הכל על הכתב, והדברים ידועים לכל, ולא באתי כלל בחדשות, אלא מה שידוע לכל החרדים לדבר ד', ורק כידוע דברי תורה צריכים חיזוק, ובפרט בנידון חלילה וחלילה לעקירת התורה, לא תקום ולא תהיה, ד' ישמרנו ויצילנו.

"ובודאי שחוב קדוש ונורא על כל מי שיכול לעשות בזה, שלא לתת שום גושפנקא ח"ו להדבר הנורא הזה לפגוע בבבת עינינו ח"ו, ונעמוד על נפשנו נגד הגזירות הנוראות אשר פוגע בקיומה של תורה, ובעה"י זה ישפיע גם על האחים התועים שלא יכופו עלינו בשום דבר אשר מרופף קיומה של תורה, וכ"ש וכ"ש שלא ייצא איזה שום סיוע כל דהו מאחינו החרדים לדבר ד', ויקוים בנו בקרוב ומלאה דעת את ד' וגו', ואין לנו שיור רק התורה הזאת, וזה כל קיומנו ותפארת גדולתנו אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו באהבה.

"כה דברי כאמור בשם חכמי ובני הישיבות וכל החרדים לדבר ד', זעירא ולא מן חבריא, שמואל באאמו"ר גאון ישראל מוה"ר שלמה זלמן זללה"ה אויערבאך".

מכתבו של הגר
מכתבו של הגר"ש אוירבך

לטענת אנשי "הפלג הירושלמי": "בדיקת הצעת החוק החדשה העלתה כי מדובר בניסיון להמשיך ולקיים את החוק המחפיר שהתקבל בקדנציה הקודמת, תוך כדי שימור והנצחה של כל העקרונות ההרסניים הכלולים בחוק הגיוס המקורי. מלבד דחיית ביצוע סעיפים מסוימים ושינוי תאריכים ופרטים טכניים, מנציחה "החקיקה המתקנת" את ליבת החוק ואף מחמירה את התהליכים המסוכנים שנקבעו בו, כאשר השלטון מבקש לעשות זאת הפעם תוך מתן גושפנקא של פוליטיקאים חרדיים".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

לדברי עיתון "הפלס", משפטנים הסבירו, כי ההצעה החדשה המוגשת עתה להצבעה מנסה לבחון בשלב ראשון את השפעת האיום בסנקציות פליליות, בדרך חדשה. בעוד בחוק הקודם נקבע כי באם יהיה "כשל בעמידה ביעדים", תוטל חובת גיוס וסנקציות פליליות על כלל בני הישיבות, החוק החדש מגביל את סמכות שר הביטחון במתן פטור משירות של תלמידי ישיבות שמעל לגיל 21 והוא יוכל לעשות זאת רק ביחס לכמות שאינה כלולה ביעדי הגיוס. המשמעות המעשית: יעדי הגיוס הופכים להיות חובה המוטלת על הציבור החרדי וביחס לאותו מספר מוגדר הגדל והולך שנקבע ב"יעדים" תופקע סמכות השר לפטור את בני הישיבות משירות צבאי".

עסקני הפלג הירושלמי טוענים כי בחוק החדש יש בעיות רבות ומדובר בשינויים קוסמטיים בלבד לעומת החוק הקודם שחוקק על-ידי יו''ר יש עתיד יאיר לפיד.

בפלג הירושלמי אף מאשימים את ח"כ משה גפני בכך שהמהומה שיזם סביב אמינות הבטחתם של ראשי הקואליציה להעביר את חוק הגיוס לקריאה שניה ושלישית בשבוע הבא, מטרתה להינצל מתסיסה פנים חרדית.

"כשם שכל המהלכים האחרונים בענין חוק הגיוס היו קוסמטיים ולצרכי פנים, כך גם ההליך המזורז שדורש גפני, לסיים ולקבוע את החוק החדש כעובדה, נובעת מהצורך שלא להתמודד עם גל ביקורת נוקב נגדו ונגד חבריו שלא פעלו דבר לטובת חוק גיוס אמיתי ואמיץ שיסיר את הסיכון מעל ראשם של בחורי הישיבות מלהתגייס אם בפיתויים או כחלק מיעד החוק", אומרים שם.