אאא

חברי מועצת העיר ירושלים, בפרט מסיעת ש"ס, נוהגים בשבועות האחרונים לערוך קבלת קהל בשכונות ברחבי העיר, אך בצהריים (חמישי) הופצה הנחיית של מנהל מחוז ירושלים בחברה למתנ"סים האוסרת על חברי מועצת העיר לקבל קהל במבני המינהלים הקהילתיים.

במכתב שהוציא מנהל מחוז ירושלים בחברה למתנ"סים נכתב: "לצערי אני צריך לחזור על נושא שדנו בו עשרות פעמים וכבר יצאה הנחייה מסודרת למנהלים בעבר. אין לאפשר קבלת קהל לחברי מועצה במבנה המינהלים קהילתיים. קבלת קהל לחברי מועצה צריכה להיות מוסדרת בעירייה בהתאם להנחיות מנכ"ל העירייה והיועץ המשפטי. כאמור לא במבנה המינהל הקהילתי".

בעקבות ההוראה, חבר מועצת העיר ירושלים ומחזיק תיק ספורט חרדי מיכאל מלכיאלי (ש"ס) פנה לראש העיר ניר ברקת בדרישה. "לבטל את הנחיה שאוסרת קבלת קהל של חברי מועצה במינהלים הקהילתיים ברחבי העיר".

לדברי מלכיאלי: "מדובר בקבלות קהל אותם עורכים חברי מועצת העיר על חשבון זמנם הפרטי מתוך מטרה להנגיש את הטיפול הפרטני באזרח מול אגפי העיריה. מלבד העזרה והסיוע לאזרח הנובע מכורח תפקידם של חברי המועצה כלפי תושבי העיר, פועל הדבר גם לטובת העיריה אם בהסבר מוקדם על דרכי הטיפול והמסמכים הנדרשים, ואם בהגשת הבקשות במרוכז ע"י נבחרי הציבור ועוזריהם, דברים החוסכים זמן יקר לפקידות העירונית".

חבר מועצת העיר מיכאל מלכיאלי מסביר כי "המינהלים הקהילתיים בשכונות השונות הינם המקום הטבעי והמובן לעריכת קבלות קהל אלו, מנהלי המינהלים הקהילתיים היו לכאורה צריכים לעודד ולקבע פעולה ברוכה זו המשרתת כאמור את הציבור הרחב ואת האינטרס העירוני ועל כן תמוהה עד מאד הנחיתו של מנהל המחוז בחברה למתנ"סים האוסרת על קיום קבלות קהל אלו במבני המנהלים הקהילתיים".

בסיום מכתבו קורא מלכיאלי לברקת: "אודה אם תתערב ותטפל בנדון ותדאג לאפשר לנו המשך קיום פעילות ברוכה זו למען ציבור תושבי ירושלים".

מי שהגיב למלכיאלי היה משה ליאון, מחזיק תיק מנהלים קהילתיים, שכתב לו: "אני לוקח על עצמי לפעול להסדרת הנושא מול עו"ד אלי מלכא, היועץ המשפטי של העירייה".

ליאון מדגיש כי דעתו היא שיש לאפשר לחברי מועצת העיר לקיים את קבלת הקהל במנהלים הקהילתיים.