אאא

מכת הווטסאפ - הבן גילה על מות אביו בסרטון ווטסאפ: דקות לאחר שנרצח היום (חמישי) בצהריים ראובן אבירם בפיגוע הדקירה הרצחני בתל אביב, גילה בנו היחיד אוריאל בדרך מזעזעת במיוחד כי אביו נרצח בפיגוע - סרטון בו נראה אביו גוסס למוות בזירת הפיגוע ברחוב בן צבי ביפו נשלח אליו באפליקציית המסרים המידיים הפופולרית ווטסאפ.

אוריאל ספד לאביו ואמר כי "אסון גדול פקד אותנו, טרגדיה נוראית. אבא היה העוגן של המשפחה. איש שמח עם לב ענק ונתינה אינסופית. אבא אהב מאוד לקרוא והיה איש משכיל ובעל ידע רחב. הוא היה החבר הכי טוב שלי. אדם צנוע שהלך מאיתנו בטרם עת".

גיסו של אבירם, יעקב מאיר, הזדעזע גם הוא להיחשף לסרטון הזוועה הלא מצונזר שצולם בידי עוברי אורח בלתי אחראים ואמר: "זה ממש לא בסדר. זה חוסר אחריות. עוד לפני שהמשפחה קיבלה הודעה הבן קיבל הודעת ווטסאפ, ראה צילומים לא מצונזרים. זה לא בסדר שככה מצלמים ומפיצים".

מוקדם יותר הערב הצטרף גם הרב הראשי לישראל לבקשות הגורמים הרשמיים שמבקשים בחודשים האחרונים שלא להפיץ את צילומי הזוועה. במכתב מיוחד שהוציא הראשל"צ הוא קרא שלא לצלם את גופות הנרצחים ושלא להשתתף בהפצת התמונות.

במכתב נכתב כי "אל אחינו בני ישראל, בהיות ובעת האחרונה רבו בעונותינו הרבים מקרי רציחה על ידי אותם המרצחים הארורים בני ישמעאל, ימ"ש, ובהיות ויש איזה אנשים אשר נוהגים שלא כהוגן ומצלמים ומפרסמים צילומים מהפצועים והנרצחים, ופעמים אף מצלמים אדם גוסס, או אפילו ששבק חיים לכל חי". 

"דבר זה, אין רוח חכמים נוחה ממנו, ויש לפרסם ולהודיע בשער בת רבים, ולגנות בכל התוקף דבר זה, כי מלבד עגמת הנפש שיש בזה למשפחות, יש בכך גם משום חילול כבוד המת, וחילול כבוד הבריות. וברור שעל פי דרך התורה ודרך המוסר, אין לפרסם אותם, ויש להמנע מלצפות בצילומים אלה, והמזהיר והנזהר ירבה שלומם כנהר. וע' בגמ' ב"ב (קנד.) שאין אנו רשאים לנוול את המת. וע' בתשו' שבות יעקב ח"ב סי' ק"ג".

"וברכתי לכל הפצועים, שהשי"ת ירפאם רפואה שלימה, בריאות איתנה ונהורא מעליא, והמשפחות השכולות, הקב"ה ינחם אותם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ולא יוסיפו לדאבה עוד, והיה המחנה הנשאר לפליטה".

"והקב"ה ירחם על עמו היושב בציון, ויאמר די לצרותינו, ויקיים בנו כל כלי יוצר עליך לא יצלח, חרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה. והשי"ת יחזק את החיילים וכוחות הבטחון שיזכו לסייעתא דשמיא, ונתחזק כולנו בלימוד התורה ובצדקה וחסד, והתורה תגן על עם ישראל, כי התורה אגוני מגנא ואצולי מצלא, ונזכה לגאולה השלימה והאמתית, במהרה בימינו, אמן". חתם הראשון לציון את מכתבו.