אאא

פרסום ראשון: ביומונים החרדים "יתד נאמן", "המודיע" ו"המבשר" תתפרסם מחר (שישי) קריאה מיוחדת של גדולי ישראל מכל החוגים לחיזוק בלימוד התורה בימי החנוכה. המכתב המלא הגיע ל"כיכר השבת" ומתפרסם כאן לראשונה.

בימים האחרונים, נכנס יו"ר ועד הישיבות הגאון רבי חיים אהרן קאופמן למעונם של גדולי ישראל חברי נשיאות וחברי ועד הפועל של ועד הישיבות להחתימם על קול קורא לחיזוק לימוד התורה בימי החנוכה. 

במכתבם כותבים גדולי ישראל: "לבני הישיבות והכוללים ד' עליהם יחיו, הן מודעת סגולת ימי החנוכה בהם ביקשו זדים לפרוץ פרצות בישראל ולהשכיחם מתורתו ית', וברחמי השי"ת גברו בני חשמונאי ובמסירות נפשם העמידו התורה בישראל. ובסוטה כ"א אי' כי נר מצוה ותורה אור, מה אור מגין לעולם אף תורה מגינה לעולם".

קריאת גדולי ישראל (סריקה)
קריאת גדולי ישראל (סריקה)
הגדלה

"וידועים דברי השל"ה הק' שימי חנוכה ראויים ומסוגלים ביותר להתמדת התורה יותר מבשאר ימים. ועל כן ראוי להתחזק ביתר שאת ועוז בעסק התורה ולהגביר חילים בעמלה ובשקידתה, וח"ו שיהיו ימים מסוגלים אלו לרפיון והתרחקות מלימוד התורה הק', ויפה עשו הישיבות הקדושות שהנהיגו תוספת חיזוק בסדרי הלימוד בימי החנוכה. וזכות התורה דמגנא ומצלא תעמוד להיות לנו למגן ולמושיע".

על המכתב חתומים מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, מרן הגר"נ קרליץ, הגר"ג אדלשטיין ר"י פוניבז', ראש הישיבה ונשיא מועצת חכמי התורה הגר"ש כהן, הגר"ד לנדו ראש ישיבת סלבודקא, הגרב"מ אזרחי ראש ישיבת עטרת ישראל, הגר"ש אלתר ראש ישיבת שפת אמת גור, הגר"ש רוזנגרטן ראש ישיבות בעלזא, הגר"מ ארנסטר ראש ישיבות ויז'ניץ, הגר"א שמרלר ראש ישיבות צאנז, הגרי"מ הלברשטאם בן האדמו"ר מצאנז, הגר"א פינקל ראש ישיבת מיר, הגרמ"י שלזינגר ראש ישיבת קול תורה, הגר"א פילץ ראש ישיבת תפרח, הגרמ"מ פרבשטיין ראש ישיבת חברון, הגר"ב סולוביציק ראש ישיבת תורת זאב, הגר"מ ברזובסקי ראש ישיבת סלונים והגרי"מ וויס ראש ישיבת נחלת הלווים.