אאא

"בעבר היה מקובל בציבור שמחלות גנטיות נפוצות בעיקר אצל היהודים ממוצא אשכנזי, אולם לאחרונה הגיעו לפני האגודה הנ"ל (אגודת דור ישרים) מקרים רבים של משפחות מבני עדות המזרח שלצערנו הרב נקלעו אף הם למחלות גנטיות קשות, וממצאים אלו הוגשו לפני, על כן השקיעה האגודה הנ"ל עמל וייגע בכדי להביא אף בפני ציבור עדות המזרח בדיקות המומלצות על ידי משרד הבריאות ובכך למנוע מהם צער וסבל רב"

בשורות כאובות ומצמררות אלו מבטא הרב הראשי לישראל הראשון-לציון הגאון הרב יצחק יוסף את צערו מחד על ריבוי המקרים הקשים של לידת ילדים חולים במחלות גנטיות בציבור הספרדי ואת שמחתו מאידך גיסא על הצלחתה של אגודת דור ישרים לבסס מסלול בדיקות מקצועי ייעודי וייחודי לבני עדות המזרח במקביל למסלולי הבדיקות האחרים הקיימים באגודת דור ישרים.

אגודת דור ישרים הפועלת מזה שלושים שנה בחזית מניעת המחלות הגנטיות ואשר זכתה גם לתמיכתו הגלויה והפומבית של הגאון האדיר הרב עובדיה יוסף זצ"ל, הכותב על האגודה בכתב ידו הקדושה, בין השאר, "אני ממליץ בעבור אגודת דור ישרים העוסקים בדברים שהם ברומו של עולם, ומחזק את ידיהם שהבחורים והבחורות העומדים להינשא יעברו את הבדיקות כדי שלא יאונה להם כל אוון ויזכו לזרע ברך ה'", חשה אחריות לכלל ישראל באשר הוא ללא הבדלי מוצא או השתייכות ובשל כך יוצאת אגודת דור ישרים בימים אלו במסע הסברה מאסיבי להטמעת חובת הבדיקות המקדימות בקרב כל חוגי היהדות, לכל מוצאיה וקהילותיה.

גדולי חכמי יהדות ספרד, חברי מועצת חכמי התורה, ראשי ישיבות נודעים, ועמודי הוראה נכבדים, חתמו על קול קורא לכל בני ובנות עדות המזרח להיבדק בבדיקות המקדימות "אגודת דור ישרים". כאמור, גם הראשון לציון, הגר"י יוסף שליט"א, והגר"ד יוסף שליט"א ראש בית המדרש יחווה דעת שהתוודעו מקרוב למפעלות הבדיקה הקפדניות והאיכותיות של אגודת דור ישרים הצטרפו לגדולי רבני ספרד המחייבים את עריכת הבדיקות המקדימות של אגודת דור ישרים.

"הנה נודע בשערים פעילותיהם הברוכות של אגודת דור ישרים מזה עשרות בשנים, למניעת מחלות גנטיות בילדים", כותב הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, "וזאת באמצעות בדיקות דם מוקדמות של בני הזוג קודם לנישואין. הבדיקות נעשות על פי כללי ההלכה כדת של תורה, בפיקוח רבנים חשובים בשילוב ייעוץ רפואי צמוד. ובס"ד השכילו למנוע מזוגות רבים עוגמת נפש, סבל וצער רב ממחלות גנטיות קשות מנשוא".

וממשיך הראשל"צ וכותב עוד: "אשר על כן ראוי ונכון לכל בני ובנות ישראל, הן מבני עדות אשכנז והן מבני עדות המזרח, העומדים לבנות בס"ד בית בישראל, לפנות אל האגודה הנ"ל ולבצע את הבדיקה הנ"ל שיכולה למנוע מהם צער וסבל רב ועל ידי זה יזכו לבנות בית נאמן בישראל, דורות ישרים ומבורכים ובנין עדי עד זרע ברך ה'".

אגודת "דור ישרים" היוצאת בימים אלו במסע חשיפה למסלול הבדיקות הייעודי והאיכותי של בדיקות מקדימות לבני עדות המזרח זכתה לגיבוי מלא של שורה ארוכה של גדולי רבני יהדות ספרד המברכים את האגודה על פיתוח מסלול הבדיקות הייחודי ועל מאות הנבדקים מבני עדות המזרח שנבדקו במסלול זה בשנתיים האחרונות וחסכו מעצמם כאב ועגמת נפש.

אנשי אגודת דור ישרים הפועלים מזה שלושים שנה מתוך תחושת שליחות קודש ובהכוונתם המלאה ותחת פיקוחם ההדוק של עמודי ההוראה משוכנעים כי הירתמותם של גדולי רבני יהדות ספרד תעזור להטמעת חובת הבדיקה ונחיצותה בקרב כלל חוגי היהדות באשר הם.