אאא

כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן, אשר נודע בפעילותו ומסירותו למען יתומים ואלמנות, ערך ביום שני מעמד הדלקת נרות חנוכה מיוחד בהשתתפות מאות יתומים ואלמנות.

המעמד, שנערך על ידי ארגון "שערי רחמים" שהוקם על ידי האדמו"ר לעידוד וחיזוק אלמנות ויתומים, נערך לראשונה בהיכל בית המדרש תולדות אהרן בשכונת מאה שערים בירושלים.

האדמו"ר נשא דברי חיזוק ועידוד בפני המשתתפים ולאחר מכן רקד עם היתומים. המעמד כולו לווה בתזתמורתו של מאיר אדלר והזמר אברהם מושקוביץ.

לאחר מכן נכנסו היתומים לחדרו של האדמו"ר שליד בית הכנסת, יחד עם יו"ר הארגון הרב יעקב אליעזר שישא שהציג בפני האדמו"ר כל ילד וילד, וקיבלו מעות חנוכה מידי האדמו"ר. כמו כן קיבלו כל המשתתפים סופגניה ומתנה לכבוד חנוכה.