אאא

משטרת ישראל תקיים השבוע מכירה מיוחדת של צי הרכב שבשימוש המשטרה. הרכבים, ששימשו כולם בתפקידי שיטור שונים, יוצגו לראווה במטה משטרת התנועה הארצית שבבית דגן ויוצעו למכירה החל ביום חמישי הקרוב.

יצוין כי כל אזרח יכול לרכוש את הרכבים, מאחר וכל הציוד המבצעי המותקן בהם פורק על ידי משטרת ישראל. על פי משטרת ישראל, צי הרכבים המשטרתיים שיוצע למכירה יכלול רכבי ארבע על ארבע, כדוגמת הטויוטה לנד קרוזרים המשמשים את המשטרה למטרות מבצעיות, מכוניות נוסעים כדוגמת הקורולה והאוונסיס המשמשות הן בתפקידי שיטור עירוניים והן את משטרת התנועה הארצית, משאיות וגם אופנועים, אשר משמשים את משטרת התנועה הארצית.

על פי משטרת ישראל, כל הרכבים נמכרים AS IS, כלומר במצבם הנוכחי, בשיטת מכרז. עם זאת, לפי המשטרה, בכל הרכבים תוצג לרוכשים הפוטנציאליים היסטוריית הטיפולים המלאה, כמו גם טופס בדיקה ממכון.