אאא

עיתון "הפלס" של "הפלג הירושלמי" חוגג היום (רביעי) את הוצאת גיליון ה-1,000 במספר מאמרים, באחד מהם הוא מתייחס לחרם המפרסמים נגד העיתון, שמגיע בעקבות הוראתם של מרנן הגראי"ל שטיינמן והגר"ח קנייבסקי.

באחד הטורים נכתב כי "כתוצאה מחרמות נואלים ומלחמות בזויות בלתי פוסקות, הוסתו חברות עסקיות וציבוריות, כמו גם נותני שירותים ובתי מסחר למיניהם, לנקוט בהתעלמות שיטתית שאין לה אח ורע בעולם כולו מבחינת הזלזול המחפיר בקהלי יעד ובציבור לקוחות, ומהרבה בחינות נוספות שיש בהן ללמד על מידת הגינותם של העוסקים בדבר".

במאמר המערכת נכתב כי "אין צורך להרחיב את הדיבור על כל התלאות שקדמו להוצאת העתון, והקשיים שנערמים בפניו עד עצם היום הזה. די אם נזכיר, שרבים לא האמינו בתחילה כי יש סיכוי להקמתו, ואף לאחר שהרעיון קרם עור וגידים, מיהרו 'להספידו' ולומר כי אין סיכוי שיאריך ימים, ולכל היותר יחזיק מעמד כמה גליונות ספורים... והנה, למרות הכל ועל אף הכל - זכינו בסיעתא דשמיא מופלאה להגיע לגליון ה-1000 - ועוד היד נטויה, כן ירבה וכן יפרוץ".

"כל קיומו של העתון הינו בדרך מופלאה, מעל לדרך הטבע, בחסדי הבורא יתברך עלינו, ובזכות ברכת רבותינו העומדת לנו להתמודד מול כל הגלים הזידוניים", נכתב.

העיתון משבח את ציבור הפלג הירושלמי ש"נרדף על צווארו", אך "ממשיך למסור נפשו ולתרום מהונו ואונו למען שימור דרכו האותנטית כמות שנמסרה לו, מתוך מאבק נחוש למען האמת. ציבור זה אינו נרתע מכך שמהלכים עליו אימים בשם 'הרוב', בשם 'העוצמה הפוליטית'. הוא אינו חת לעולם ממכבשי הלחצים והכח המימסדי הדורסני".

כזכור, מרנן הגראי"ל שטיינמן והגר"ח קנייבסקי יצאו במכתב חסר תקדים נגד העיתון, עליו כתבו כי "הוא מלא בביזוי חכמים ובמחלוקת, ומפיץ שנאה בין יראי ה', ומקררים את ציבור יראי ה' מלהתחזק בתורה ויראת שמים, ומסיתים נערים לעשות מעשים שאין דרך התורה נוחה מהם, ואף מביא לידי חילול שם שמים רח"ל, ועוד הרבה דברים רעים יש בזה".

גדולי ישראל הוסיפו וכתבו כי "על כן אנו פונים לכל אשר יראת ה' בלבבו שלא יכניס בשום צורה עיתון זה לביתו ושלא יסייעו בידם בשום צורה שהיא, וקל וחומר שאסור להתראיין אצלם, ולא לפרסם אצלם דברים בשום אופן, וראוי ליידע המפרסמים שהם עלולים ליתן יד לחילול שם שמים בתמיכתם בדבר הפסול הזה".

לפני מספר שבועות דווח כי מתגבשת הסכמה בין משרדי הפרסום להפסיק את החרם אך כעבור זמן מה, כפי שנחשף ב"כיכר השבת", הוחלט במשרדי הפרסום להמשיך בחרם ולא לפרסם מודעות בעיתון.

במשך תקופה ארוכה סבלו ראשי החברות הגדולות מהטרדות טלפוניות של תומכי 'הפלס' שהתקשרו להביע מחאה על החרם. לפני מספר חודשים אף הוגש כתב אישום נגד אברהם טריגר שניהל את 'קו המאבק' כשפרקליטו טוען כי הפעולות שנעשו הן חוקיות.