אאא

בשורה לילדי החינוך המוכר שאינו רשמי: הוחזרו תקציבי 'זהירות בדרכים' לילדי הציבור החרדי, זאת לאחר דיונים בהם היו שותפים ראשי פורום המוכש"ר. מעתה פעילות ההסברה של 'זהירות בדרכים', המצילה החיים תופעל גם לילדי הציבור החרדי.

כזכור, בכהונת שר החינוך הקודם, שי פירון, לא הועבר תקציב של זהירות בדרכים למוסדות החינוך החרדי ואת פעילות ההסברה של 'זהירות בדרכים' עשו מוסדות החינוך באופן עצמאי, ללא תקציב.

כחלק מהסכמי הכניסה לקואליציה, גם תקציבי הזהירות בדרכים חוזרים להיות כבעבר, ומוסדות החינוך החרדי יתוקצבו כבעבר, כך שפעילות ההסברה החשובה של זהירות בדרכים, תמשיך גם לילדי הציבור החרדי.

סגן שר החינוך מאיר פרוש אמר כי: "ישנה חשיבות גדולה לפעילות של זהירות בדרכים, העובדה שפעילות זו חוזרת לילדי הציבור החרדי הינה חשובה ומצילה חיים".

פורום המוכש"ר הודה לסגן שר החינוך על ההישג בתוספת שעות זהירות בדרכים לשנת התשע"ו: "ראוי שכל ילדי ישראל יזכו לשעות הדרכה ופעילות למען הבטיחות בדרכים ועל כך  יש להודות לסגן שר החינוך שעמל בנושא".

בפורום ציינו כי "כל המוסדות עדיין ממתינים לתקציב הזהירות בדרכים שנגרע מהם בשנת התשע"ה לאחר שכבר עשו את הפעילות אך תקציב הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לא הגיע עד לרגע זה".