אאא

בצל המאבקים של מוסדות החינוך, מועצת עיריית אלעד אישרה את תקציב העירייה לשנת 2016 עם תוספת תקציבית של עשרות אחוזים למוסדות החינוך ולטיפול בנוער הנושר.

בפתח ישיבת העירייה, הציג ראש העיר ישראל פרוש את עיקרי התקציב, שכולל התייחסות למשימות שיסייעו בקידום בנייה חדשה בעיר והמשך פיתוחה הכלכלי של העירייה שסובלת ממחסור ברווח מעסקים בניגוד לערים אחרות.

תקציב החינוך זכה כאמור להעלאות רבות, כך למשל סעיף החינוך המיוחד, שזוכה לעלייה של כ-20 אחוזים ותקציב היחידה לקידום נוער שיכפיל את עצמו בשנה הקרובה.

עליה של כ-25 אחוזים נרשמה בתקציב הכללי של פעולות התרבות העירוניות. התקציב לפעולות תרבות למבוגרים יעלה מ-2.3 מיליוני שקלים לכ-2.8 מיליון. הפעילות לנוער ולחוגים תהנה מתקציב כמעט כפול מהשנה שעברה. גם תקציב הדת זוכה להעלאה של כ15 אחוזים. בין השאר נוספו תקציבים עבור תמיכות לפעילות תורנית בקהילות וכן להפעלת לגוי של שבת ונרשמה תוספת לסעיף המקוואות.

בעירייה לא שכחו לתקצב גם את שיפור פני העיר שלטענת תושבים בשנים האחרונות חלה ירידה בנושא, וזאת לאחר שמאז הקמתה נחשבה העיר לנקייה ויפה ביחס לערים אחרות.