אאא

האם ניתן לרכוש ביטוח בריאות מכספי המעשרות? במכתב מיוחד שיצא תחת ידו של הראשון לציון הגרש"מ עמאר, נפסק כי הדבר ניתן. בכך ניתן פיתרון לאלפי המשפחות שומרי תורה ומצוות לבטח עצמם בביטוח בריאות מורחב ללא צורך להעמיס את ההוצאה על החשבון השוטף. 

את פסק ההלכה כתב הגרש"מ עמאר לאור העובדה שביטוחי בריאות מצילים משפחות רבות מקריסה כלכלית כאשר אחד מיקיריהם נופל למשכב ונזקק לניתוח פרטי, לטיפול בסרטן - שאינו בסל התרופות, או להשתלות בחוץ לארץ. 

וכך כתב הרב בתשובתו לשואל: "בדבר שאלתו החשובה אם אפשר לשלם דמי 'ביטוח רפואי' מכספי מעשר, ומדובר בביטוח הכולל גם תשלומים על ניתוחים מיוחדים וכדומה, ה' ישמור על כל עם ישראל שלא נצטרך לזה כלל וירפא כל חולי עמו ישראל ברחמים, והבריאים ה' יתמיד בריאותם. 

עשו ביטוח רפואי במחיר משתלם>>
(קישור ממומן)

"והנה תוכנית זו שיש בה להבטיח משפחות רבות ממצבים כקשים שלא יכולים לקבל טיפולים רפואיים בעתות בצרה שלא תבוא ולא התהיה ח"ו, ובימנו כבר התפשט בכל העולם לעשות ביטוח רפואי, והיא השתדלות נכונה ומבורכת. ואין ספק שמי שאין ידו משגת שיכול לשלם מכספי מעשר בלי שום ספק ופקפוק, ומי שידו משגת ינצל כספי מעשורתיו לשלם ביטוח כזה עבור משפחות שחים בדוחק ובצער, ואשרי חלקם. וכל המרחם על בריות מרחמים עליו מן השמים. 

"ויישר כוחכם על פעולה חשובה זו לחזק ידיים רפות, ולקום ברכים כושלות, ויקויים בנו ציון במשפט תפדה, ושביה בצדקה. 

המצפה לישועת ה' ברחמים"