אאא

מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שב אתמול לביתו לאחר אשפוז בן מספר ימים הבבית החולים מעייני הישועה בבני ברק זאת בעקבות זיהום בדרכי הנשימה.

הבוקר מפרסמים מקורביו בעלון "דברי שיח" על הקפדותיו ודיקדוקיו של מרן שר התורה בעניני הלכה גם כשהיה שרוי במיטת חוליו.

"כל זיז ובכל תנועה, הלא הוא לפי קוצו של יו"ד על כל פרטי הפרטים, גם בזמני חולשה ראו כל בני הבית כיצד כל דקדוקי הלכה מתקיימים גם בעתות אלו", נכתב בעלון.

מקוריבו מספרים כי "תיכף בהגיע זמן הנחת טלית ותפילין עם כל חולשתו מיהר להניח ולהתפלל כותיקין, וכשהגיע זמן מנחה גדולה לא המתין אלא התפלל תיכף עם חולשתו הרבה".

"וסיפר לנו אחד מבני הבית", נכתב בעלון, "באחד השעות בהם היה חלש, הוצרך לבלוע תרופה פלונית תיכף, משקיבל את התרופה, שאל את העומד לצידו: האם בדקו את כשרות התרופה, משהשיב, שאל שוב: והאם היא מרה או מתוקה שאז צריכים לברך לפניה".