אאא

השתדלו והרבו תפילה: בשעות האחרונות חלה החמרה במצבו הבריאותי של הגאון רבי רפאל שמואלביץ, מראשי ישיבת מיר הנמצא במצב קשה בשל מחלה של ניוון שרירים ממנה הוא סובל בשנים האחרונות.

יצויין, כי לפני מספר שנים חלה הטבה במצבו זאת בעקבות שימוש בטיפול חדשני למחלת ה-ALS שפותחה על ידי חברה שבשליטתו של הנגיד החסידי חיים יענקל ליבוביץ, אולם לאחר תקופה שב מצבו להידרדר.

בתקופה האחרונה ממלא את מקומו בישיבה במסירת שיעורים בנו הגאון רבי יעקב שמואלביץ, זאת בשל חולשתו של אביו.

בהיכלי הישיבות נישאות תפילות להחלמתו של הגאון רבי רפאל בן חנה מרים לרפואה שלמה.