אאא

תחת הכותרת "חרפה: הוקצה 'מתחם תיפלה' לכתות מסלפות היהדות סמוך לקשת וילסון", מתייחסים הבוקר (שני) היומונים החרדים - יתד נאמן, המודיע והמבשר, לפשרה שהושגה אתמול במסגרתה יקבלו תנועת נשות הכותל והארגונים הרפורמים אישור רשמי להתפלל ברחבת תפילה מיוחדת שתוקצה בעבורם בסמוך לכותל המערבי.

למרות העובדה שהדבר נעשה בסוג של שיתוף פעולה עם הנציגים החרדים, בוחרים העיתונים הרשמיים לתקוף את ההחלטה באופן נחרץ וברור.

העיתונים מבהירים כי מדובר בחרפה וכאב בעקבות חילול הקודש כאשר הקבוצה ההזויה מחללות הכותל יתפללו תוך קעקוע קדושת המקום.

"החלטת הממשלה, לה התנגדו השרים החרדים נחרצות, התקבלה בעקבות עתירה שהוגשה לבג"ץ מטעם קבוצה זו, והחשש מכפיה להקצות עבורן שטח ברחבת התפילה המרכזית, צעד מקומם וחמור ביותר שהיה מעורר סערה נוראה בכל העולם היהודי. למרות זאת, החלטת הממשלה גרמה לכאב עצום ולהבעת מחאה בכל קהילות ישראל בארץ ובעולם", נכתב ב"יתד נאמן".

העיתונים הוסיפו וכתבו כי קבוצה שולית והזויה זו פוגעת מזה תקופה בכל הקדוש והיקר לעם היהודי, "תוך פרצה חמורה בגדרי הצניעות השוררים במקום קדוש זה", כשמספר פעמים אף נטלו "בכח הזרוע" ספר תורה לעזרת הנשים לקרוא בו, תוך הפרת איסורי תורה חמורים, כאשר הן עצמן מחללות ומפרות את הנכתב והנאמר בתורת ישראל.

"למרות שגם הממשלה הבינה שלא יתכן שהכתות יקבלו דריסת רגל במקומות מקודשים ליהדות מדורי דורות, אנחנו לא נכיר במזייפי היהדות בכל צורה שהיא", התבטאו אמש רבנים ואישי ציבור, "הבידול והגבהת החומות בין היהדות השורשית לקומץ הקהילות הרפורמיות ההזויות המבקשות לכרסם ולפגוע בכל קדשי ישראל, רק ילך ויגבה. לא ינתן לזמורות זרות להשתרג על אילן היהדות", מסיימים העיתונים את התייחסותם לסערה.