אאא

אושר סופית: מליאת הכנסת אישרה לאחר חצות לילה (שלישי) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק ההוצאה לפועל, מניעת עיקול מיטלטלין המשמשים לקיום תפילה, של יו"ר סיעת ש"ס חבר-הכנסת יואב בן צור.

סעיף 22 לחוק ההוצאה לפועל, קובע רשימה של מיטלטלין שאינם ניתנים לעיקול, ובהצעת החוק מוצע להרחיב את המונח "תשמישי קדושה" הקבוע בחוק, כך שההגנה מפני עיקול תחול לא רק על מיטלטלין שהם עצמם תשמישי קדושה אלא גם על מיטלטלין המצויים בבית הכנסת, מסגד, כנסייה, או כל בית תפילה אחר ונועדו לאפשר את קיום התפילה באופן סביר.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי "במצב הדברים הקיים עתה, כאשר בית כנסת, מסגד או כנסיה הינם חייבים ומתנהלים כנגדם הליכי הוצאה לפועל אין מניעה כי יעוקלו מיטלטלין מהמקום, כאשר הליך זה מתנהל יש בכך פגיעה חמורה ברגשות המתפללים ובקדושת המקום".

כאמור, הצעת החוק אושרה פה אחד בקריאה שלישית, כאשר 51 חברי כנסת תמכו בהצעה ללא מתנגדים.