אאא

"כיכר השבת" חושף כי רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ רשם שורה של הישגים במספר החלטות ממשלה שהתקבלו לאחרונה, ומעניקות לו אפשרות לגייס כספים בארץ ובחו"ל כמו גם מביאות לפירוקה של "קרן הרשב"י". 

ההישג העיקרי והמשמעותי ביותר הוא מהחלטת ממשלה מס' 1081, שניתנה בממשלה בצורה די חשאית, כ-4 ימים לאחר אישור מתווה הפשרה על הכותל הרפורמי בממשלה. בהחלטתה אישרה הממשלה לרב הכותל והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ' לעסוק בגיוס תרומות בארץ ובחו"ל לטובת העמותה הממשלתית "המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים".

בנוסף, הממשלה קיבלה החלטה משמעותית נוספת - מדובר בהחלטה מס' 1009 המחליטה על פירוק החברה הממשלתית "קרן רשב"י ומורשתו" והעברת כל סמכויותיה ותקציביה ל"מרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים" הפועלת תחת אחריותו של רב הכותל והמקומות הקדושים.

הכותל המערבי, ארכיון (צילום:Phil Sussman /Flash90)
הכותל המערבי, ארכיון (צילום:Phil Sussman /Flash90)
הגדלה

תקציב "הקרן" שפורקה הוא כמה מיליוני שקלים בשנה, שבעבר נגרע מתקציב "המרכז לפיתוח המקומות הקדושים", ויוחזר עתה לתקציב "המרכז" שינהל את הפעילויות באתר.

לפי דברי ההסבר שצורפו להחלטת הממשלה , ההחלטה על פירוק החברה הממשלתית מבוססת על הקביעה הראשונית ב-2011 כי החברה תוקם לפרק זמן של חמש שנים. זאת ועוד, "החברה" מעולם לא הוקמה כראוי בשטח - לא מונו מספר חברי דירקטריון כנדרש, ולא מונה מנכ"ל שיניע את פעילות החברה. פירוק החברה מאפשר למעשה ל"מרכז הארצי" ולרב רבינוביץ חופש פעולה מנהלתי ותקציבי לניהול האתר.

הישג נוסף שהושג הפעם בתוך מסגרת החלטת הממשלה בנוגע להסדרי התפילה בכותל המערבי הוא הסעיף הנוגע למתחם קבר רשב"י במירון, וקובע כי יש "להטיל על השר לשירותי דת לפעול, בתוך 30 ימים, לתיקון תקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, התשמ"א-1981, כך שבתוספת הראשונה יירשם: "מירון קבר רבי שמעון בר יוחאי, ובכלל זה חלקה 12 בגוש 13676 בשלמות וחלקה 70 בגוש 13688 בשלמות" במקום "מירון קבר רבי שמעון בר יוחאי". ככל הנראה, מדובר בשטחים שהופקעו ע"י הממשלה בעבר וכעת נכנסים רשמית ובצורה ברורה בחוק לחלק ממתחם הרשב"י.

יצויין, כי בעקבות פסיקת בג"ץ ב-2008, הוקמה ועדה לניהול האתר בראשות הרב רבינוביץ' (כנציג המדינה) לצד נציגי גופי ההקדש השונים אשר החזיקו באתר בעבר ("ועדת החמישה"). הוועדה נתקלה במהלך השנים בהתנגדויות רבות ופעילות המתנגדים אף הביאה בעבר להתפטרותו הרב רבינוביץ', ומינוי אלכס ויז'ניצר במקומו לתקופה. כיום, עומד הרב רבינוביץ בראשות הוועדה. 

קרן הרשב
קרן הרשב"י תפורק. אילוסטרציה (צילום: Abir Sultan /FLASH90)
הגדלה

בשנת תשע"א קיבלה הממשלה החלטה להפקיע לטובת המדינה את שטחי קבר הרשב"י, ולהעביר את ניהול ענייניו לניהול ממשלתי רשמי ע"י קרן ייעודית שתוקם: "קרן רשב"י", אשר תהיה מעין זרוע ביצועית של "ועדת החמישה".
בהמשך הופקעו השטחים לטובת קרן הרשב"י וכעת הוכנסו חלק מאותם השטחים המופקעים כשטח רשמי השייך למקומות הקדושים בירושלים.

מהרב רבינוביץ נמסר: "לגופו של דבר כאשר אוספים כספים לגופים ממשלתיים יש צורך באישור ממשלה. האישור לאסוף כסף לקרן למורשת הכותל המערבי ניתן לפני שנים. בעקבות פעילות הרב לגיוס כספים גם למקומות קדושים לפרוייקט שמוביל השר הרב אריה דרעי לשיפוץ המקומות הקדושים נדרש אישור ממשלתי לכך ואינו הטבה אלא מחוייבות נוספת שלקח על עצמו הרב לטובת עם ישראל הגיע הזמן שיופסקו ההשמצות הזולות על ידי אישים שרוצים להשתמש בכותל ככלי פוליטי די לנו שנשות הכותל עשו זאת".