אאא

המונים מתלמידיו של ראש ישיבת בריסק הגאון רבי מאיר סולובייצ'יק זצ"ל השתתפו בהספד המרכזי שהתקיים בבית הכנסת "זכרון משה בירושלים.

הגאון רבי שמואל אוירבך הספידו וציין את מסירותו של הגר"מ זצ"ל לכל דבר שבקדושה ואת הצער שהיה שרוי בו בשנים האחרונות לנוכח השינויים שעוברים על הציבור החרדי אם זה בחינוך הילדים או בגזירת הגיוס על בחורי ישראל.

לאחר מכן הספיד גאב"ד "העדה החרדית" הגאון רבי יצחק טוביה ווייס שעמד על גדלותו של הגר"מ זצ"ל במעשי חסד למען הכלל והפרט והכל בהצנע לכת וללא פרסום.

ראש ישיבת "רבינו חיים עוזר", הגאון רבי מנחם צבי ברלין הספיד בקול בוכים את הגר"מ זצ"ל ואמר כידור שלם של צדיקי עולם שייסדו את עולם התורה בארץ ישראל הולך ונכחד ומה עולם התורה צריך לקחת לליבו מגדולתם וענוותנותם.