אאא

הערב התקיים ברחבת הכותל טקס ההשבעה של כ-600 חיילים מחילות שונים שהתגייסו בחודש שעבר וסיימו לאחרונה את הטירונות. לראשונה מזה שנים השתתפו בטקס גם חיילי הגדוד החרדי 'נצח יהודה', שקיימו עד עתה טקסים נפרדים. עובדת השתתפותם של החיילים החרדים השפיעה על אופיו הממלכתי של הטקס. כך בזמן שהחיילים החילונים זעקו בתגובה לנוסח השבועה שהשמיע המפקד "אני נשבע", החיילים החרדים זעקו בתורם "אני מצהיר".

(באדיבות המצלם)

את הזעקות השונות זעקו החיילים החרדים והחילונים בתגובה לנוסח השבועה שהשמיע המפקד: "הנני נשבע ומתחייב בהן צדקי לשמור אמונים למדינת ישראל לחוקיה ולשלטונותיה המוסמכים, לקבל על עצמי ללא תנאי וללא סייג עול משמעתו של צבא הגנה לישראל, לציית לכל הפקודות וההוראות הניתנות על ידי המפקדים המוסמכים ולהקדיש את כל כוחותיי ואף להקריב את חיי להגנת המולדת ולחירות ישראל".

כמו כן, בזכות השתתפותם של החיילים החרדים, הטקס הסתיים בשירת "אני מאמין" של כלל החיילים, החרדים והחילונים כאחד. בטקס המרגש השתתפו מפקד חטיבת כפיר אל"מ גיא חזות ומפקד בא"ח כפיר סא"ל שרון אלטיט, לצד הוריהם ובני משפחותיהם של החיילים.