אאא

בביתו של ראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי גרשון אדלשטיין, צפויה להתקיים השבוע, ככל הנראה, אסיפה מיוחדת של ועד הישיבות.

על פי התכנון כעת האסיפה תתקיים, מחר - יום שלישי, בבית ברחוב ראב"ד בהשתתפותם של הרבנים וראשי הישיבות חברי ועד הישיבות בארץ ישראל שידונו יחד בנושאים שונים העומדים על סדר יומו של עולם התורה והישיבות.

בין היתר ידונו ראשי הישיבות בנושאי התקנות בנוגע למעמדם של בני הישיבות לפי חוק הגיוס.

כמו כן צפוי לצאת מכתב על תקנות מיוחדות חיזוק לבני הישיבות ואברכי הכוללים.