אאא

אנחנו רואים בלימה במחירי הדירות, אומרים היום (חמישי) בכירי התאחדות בוני הארץ (הקבלנים) בכנס השנתי שנערך באילת.

לפי ההתאחדות, בשנת 2016 התחזית היא לעליית מחירים של 6.5% ובשנת 2017 עליית מחירים של 5%, כלומר התמתנות. תחזית זו תלויה בכך שתוכנית מחיר למשתכן אכן תמשיך להתקיים.

"זה סוג של בשורה, אני לוקח את זה בזהירות, אני לא מדבר על ירידת מחירים אבל מדובר בבלימה ולא בעליות מחירים כפי שראינו ב-2015-2014", אמר מנכ"ל התאחדות בוני הארץ אליאב בן שמעון. ב-2015 נרשמה עליית מחירים של כ-8%.

רוני בריק, נשיא ההתאחדות, התייחס להיקפי הבנייה במשק ואמר כי "הממשלה הנוכחית הבטיחה, ואכן פועלת להרחבת הבנייה, כדי לטפל במצוקת הדיור במשק. על פי ניתוח שלנו, בשנת 2016 ירשמו התחלות בנייה של 53 אלף יחידות דיור. שיא של שנים רבות. אנו אף מעריכים כי בשנת 2017 יזנק מספר התחלות הבנייה במשק לכ-60 אלף יחידות דיור".

עם זאת, הזהיר בריק מחוסר הוודאות השורר בענף לגבי הטווח הבינוני וארוך. "הגענו לנקודה שבה בחברות הבנייה בישראל קיים חשש שבעוד שנתיים לא יוכלו לעבוד. זאת, בשל שיווק קרקעות המדינה במסגרת מחיר למשתכן לחסרי דיור בלבד, ומחנק אשראי המתפתח בענף הבנייה. צורת הניהול הרצויה של חברות בנייה מחייבת מהקברניטים שלהן לדעת כבר היום מה הם יעשו בשנים 2020-2019 וזה לא המצב".

לפי נתוני ההתאחדות, בשנת 2017 מספר התחלות הבניה יעברו את קצב גידול האוכלוסיה, מדובר ב-60 אלף יח"ד שבנייתם תתחיל לעומת 51 אלף שנדרשים עבור הגידול באוכלוסיה. בעקבות היקפי הבניה הגדולים הצטמצם הפער המצטבר בין הדרישה לדיור והיצע הדירות בפועל. המחסור זה הסתכם כיום בכ-84 אלף יחידות דיור, לעומת מחסור של 124 אלף יח"ד שנרשם סוף 2014.

יחד עם זאת, ראשי ההתאחדות מתריעים על מחנק אשראי ועל מחסור בעובדים שמונעים את הגידול בבניה בענף ואף שמירה על הקצב הנוכחי. לפי ההתאחדות עבור היקף בניה של 60 אלף יחידות דיור בשנה הבאה, נדרשים לענף כ-13 אלף עובדים נוספים בעבודות הרטובות. "ככל שימשכו המאמצים למיין ולהביא עובדים זרים ופלשתינים, הרי שבשנת 2017 אמורה להיפתר ברובה בעיית המחסור בעובדים", אמר בן שמעון והוסיף, "מספר החודשים להשלמת דירה עלה ב-2015 לכ-28 חודשים והשלים עליה של 13% בארבע השנים האחרונות. עלייה זו משקפת, בין השאר, את המחסור בעובדים מקצועיים בעבודות הרטובות וכן במנהלי עבודה. כתוצאה מהאטת הבניה - הבניה הפעילה כיום מתקרבת ל-100 אלף דירות".

על פי דיווח ההתאחדות, שלושת הבנקים הגדולים בישראל מספקים כיום כ-80% מהאשראי לענף הבנייה היזמית למגורים, שהם כ-30% מסך האשראי לענף הבנייה כולו, ומתוכם 16% מהיקף זה מוקדש לטובת ערבויות חוק מכר. "מחנק האשראי לבנייה הולך ומתפתח מיום ליום בקצב מדאיג. בנק ישראל מייצר פה בסיס למניעת בנייה של עשרות אלפי דירות. כרגע בנק ישראל הוא המונע המרכזי של הצלחת תוכניות המדינה לטיפול במצוקת הדיור", אמר בריק.