אאא

סעיף מרכזי בתיקון לחוק המכר שמקדם משרד הבינוי והשיכון קובע כי חברות הבנייה כבר לא יוכלו לגבות מהלקוחות שכר טרחה עבור עורכי הדין שלהן, כפי שנהוג היום, כך מתפרסם היום בעיתון 'כלכליסט'. ההערכה היא שהתיקון הזה בחוק יאושר בקריאה שלישית עד סוף מושב הקיץ של הכנסת באוגוסט הקרוב.

כל מי מאיתנו שרכש דירה מכיר את הסעיף האבסורדי בחוזה המכר בו הוא מחויב לשלם לעורך דין של הקבלן - שוב: של הקבלן. לא רק לעורך דינו שלו - עבור רישום הדירה בטאבו. לפני כשנתיים הוגבל גובה התשלום הזה ל־5,000 שקל. במשרד הבינוי החליטו כעת לאסור את גביית הסכום הזה כדי להימנע ממצג השווא שנוצר לעתים בעקבות כך אצל הרוכשים, שלאחר התשלום — עורך הדין ההוא מייצג גם אותם, מה שכמובן אינו נכון והוא מייצג רק את היזם/קבלן, ודואג לאינטרסים שלו בלבד. הדבר אף הביא בעבר כמה רוכשים לא לשכור עורך דין מטעמם.

שינוי נוסף ומשמעותי הצפוי לחול בחוק המכר יקבע, כי הקבלנים לא יזדקקו עוד להעמיד לקונה הדירה ערבות בנקאית כנגד חלק המע"מ שבעסקה, כי המדינה תקים קרן ממשלתי ייעודית לנושא זה כדי להבטיח את כספי הרוכשים.

הקרן הממשלתית תיתן ערבות לרוכשים על 17% מכספם ותהיה כפופה לחשבת הכללית במשרד האוצר. במשרד השיכון טוענים כי הקרן הזאת לא תעמוד בסיכון גבוה מאחר ומקרים של מימוש ערבויות הם נדירים למדי.

כמו כן, חברות הבנייה יהיו חייבות, לפי התיקון החדש לחוק, ליידע את הרוכשים אודות כל שינוי שבכוונתן ליזום בבניין, והן יהיו חייבות לספק מידע גם על תוכניות במגרשים סמוכים. התיקון נועד למנוע את המקרים שבהם הדיירים החדשים מגלים שמספר הדירות בבניין גדל או שמול ביתם הוקם מבנה לא רצוי.

זאת ועוד, על החברות ייאסר באופן מוחלט למכור דירות בקרקע שטרם אושרה בה תוכנית בנייה. אם יש תוכנית אך מסיבות כאלו ואחרות עוד לא ניתן היתר הבנייה המיוחל, הקבלן יוכל למכור את הדירה אך יתבקש לנקוב במועד שבו יתקבל ההיתר. במידה והחברה לא תשיג את ההיתר במועד שלו התחייבה, הרוכש יוכל לבטל את העסקה.

תיקון חשוב נוסף: אם חל שינוי מהותי במפרט הדירה, כולל בשטחים המשותפים כמו הלובי האו המחסן, הדבר ייחשב כאילו הקבלן אינו עומד בהתחייבויותיו כלפי קונה הדירה.

לא פחות חשובה הקביעה החדש הבאה: במקרה שהקונה הודיע בתוך פחות מעשרה ימים שאינו מעוניין בדירה, המקדמה המרבית שאפשר יהיה לגבות ממנו תהיה 0.1% מערך הדירה בלבד. ההיגיון העומד מאחורי זה הוא, כי במקרים רבים חברות בנייה גובות מקדמה עבור זכות לרכישת דירה, שאינה מוחזרת ללקוח גם אם החליט שלא להשלים את העסקה.