אאא

לאחר ימי המתיחות שעברו בין הרבנים הראשיים לישראל, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי דוד לאו, סביב סוגיית מנכ"ל הרבנות ומינוי דיינים לבית הדין הגדול, נראה כי לאחרונה חזר מעט השלום לשרור במסדרונות הרבנות.

בהתכתבות שאנו מביאים לראשונה כאן ב"כיכר השבת" מתקיימת תכתובת הלכתית ערה בשבועות האחרונים בין הרבנים הראשיים לישראל, הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי דוד לאו.

מתוכן המכתבים נראה שמדובר בהתכתבות שתחילתה בדיון הלכתי ער שהתקיים בין הרבנים בעודם ממתינים לתחילתם של הטקסים הממלכתיים בחודש שעבר ובהם יום הזיכרון ויום השואה כשהרבנים מנצלים זמנים אלו לדיונים הלכתיים.

בפתח המכתבים מרעיפים הרבנים הראשיים ברכות ושבחים אחד כלפי השני כשהרב הראשי הרב לאו מכנה את עמיתו "עמיתי הדגול, הגאון המפורסם לשם ולתהילה, אשר בכל הארץ יצא קוום בתורת ילקוט יוסף".

ומנגד, הראשון לציון הרב יוסף מכנה את גם הוא את עמיתו בכינויים דומים וכותב: "עמיתי ידידי הגאון המופלא, זך השכל".

ימים יגידו האם אכן השקט והשלווה חזרו אל מסדרונות הרבנות הראשית לישראל.