אאא

יום שישי:

תולדות אברהם יצחק - אלעסק: שמחת הברית לנין כ"ק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א, נכד לחתנו הרה"צ רבי יחזקאל בראך שליט"א, בן לחתנו הרב יוסף דוד טייטלבוים שליט"א, בן כ"ק האדמו"ר מאלעסק שליט"א, תתקיים הבוקר בהיכל בית המדרש הגדול תולדות אברהם יצחק, בשכונת מאה שערים בירושלים.

קאמרנא: הבוקר לאחר תפילת שחרית יעלה כ"ק האדמו"ר מקאמרנא שליט"א אל מרומי הר הזיתים לפקוד את ציון קדשו של זקינו כ"ק האדמו"ר רבי חיים יעקב מקאמרנא זיע"א בעל הפרי חיים, לרגל יום ההילולא שיחול ביום השבת קודש.

שבת קודש:

גור: העליה לתורה לרגל נישואי נכד כ"ק מרן האדמו"ר מגור שליט"א, בן לבנו הרה"ג רבי אברהם מרדכי אלתר שליט"א, תתקיים בהיכל בית המדרש הגדול ברחוב מלכי ישראל בירושלים.

ויז'ניץ מונסי – ראחמסטריווקא – קאליש: שמחת ה'אופרוף' לרגל נישואי נכד כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א ממונסי, בן לחתנו הרה"צ רבי נחמן יוסף טווערסקי שליט"א, בן הגה"צ רבי זאב טווערסקי מראחמסטריווקא זצ"ל, עב"ג נכדת כ"ק האדמו"ר מקאליש שליט"א בת לבנו הרה"צ רבי יחיאל מיכל רוזנבוים שליט"א. תתקיים בהיכל בית המדרש הגדול 'לבוש מרדכי' בשיכון ויז'ניץ במונסי.

מכנובקא בעלזא – ביאלה ב"ב: השבת תתקיים שמחת הקידושא רבה לרגל הולדת הנכדה לכ"ק האדמו"ר ממכנובקא בעלזא שליט"א, בן לבנו הרה"צ רבי אברהם רוקח שליט"א, חתן כ"ק האדמו"ר מביאלה ב"ב שליט"א. השמחה תתקיים בהיכל בית המדרש מכנובקא ברחוב רש"י בבני ברק.

טשערנאביל – ראדומישלא – זידיטשוב - לעלוב: ה'עליה לתורה' לרגל נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מטשערנאביל זצ"ל, בן לבנו הרה"צ רבי יעקב מרדכי טווערסקי שליט"א אב"ד טשערנאביל באלעד, חתן הגה"צ גאב"ד ראדומישלא שליט"א, עב"ג בת הרה"צ רבי יצחק אייזיק לאבין שליט"א, בן כ"ק האדמו"ר מזידיטשוב ארה"ב זצ"ל, וחתן כ"ק הגה"צ רבי חיים אליעזר הורונצ'יק מלעלוב זצ"ל, תתקיים בהיכל בית המדרש הגדול טשערנאביל ברחוב חבקוק בבני ברק.

שבט הלוי: שמחת השלום זכר לרגל הולדת הנין להרה"צ רבי אברהם אליהו וואזנר שליט"א אב"ד שבט הלוי ברכפלד, נכד לבנו הרב מרדכי נטע וואזנר שליט"א, תתקיים בהיכל בית המדרש שבט הלוי בברכפלד.

אלכסנדר – חליסה – לעלוב בראנוביץ: שמחת האופרוף לרגל נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר זצ"ל, בן לבנו הרה"ג רבי יחיאל דנציגר שליט"א, חתן הגה"צ רבי יעקב בן ציון רוטנר זצ"ל גאב"ד חליסה, עב"ג בת הרה"ג רבי אלתר אלעזר מנחם קאפ שליט"א אב"ד לעלוב בראנוביץ ירושלים, בן כ"ק האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ זצ"ל, תתקיים בהיכל בית המדרש אלכסנדר ברחוב אחיעזר בבני ברק.

פרמישלאן - בוטושאן: ה'שלום זכר' לרגל הולדת הנכד לכ"ק האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א, בן לבנו הרב שמעון יעקב יצחק רוזנבוים שליט"א, חתן כ"ק האדמו"ר מבוטושאן שליט"א, תתקיים בהיכל בית המדרש הגדול בקרית פרמישלאן בבני ברק.

בערגסאז: שמחת השלום זכר לרגל הולדת הנכד לכ"ק מרן האדמו"ר בעל ה'אמונת איתן' מבערגסאז זי"ע, בן לבנו הרה"צ רבי בנימין יחזקאל דוד פאלאק שליט"א, תתקיים בעת עריכת שולחנו הטהור של כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א, בהיכל רוזנברג בקרית צאנז בנתניה.

טעמשוואר ירושלים – סטראפקוב – קנה בושם: שמחת ה'עליה לתורה' לרגל נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מטעמשוואר ירושלים זצ"ל, בן לחתנו הרה"צ רבי מאיר אליהו גולדשטיין שליט"א, עב"ג נכדת כ"ק האדמו"ר מסטראפקוב שליט"א, בת לבנו הרה"צ רבי דוד צבי הלברשטאם שליט"א, חתן הגה"צ רבי מאיר ברנדסדורפר זצ"ל בעל 'קנה בושם', תתקיים בהיכל בית המדרש הגדול דחסידי דושינסקיא בירושלים.

קאמרנא – מישקולץ – פנים מאירות: העליה לתורה לרגל נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מקאמרנא שליט"א, בן לבנו הרה"צ רבי יהודה סאפרין שליט"א, עב"ג נכדת כ"ק האדמו"ר ממישקולץ שליט"א, בת לבנו הרה"צ רבי מנחם מנדל ברגר שליט"א, חתן הגה"צ רבי עקיבא גשטטנר שליט"א, בן הגאון רבי נתן גשטטנר זצ"ל בעל 'להורות נתן', תתקיים בהיכל בית המדרש קאמרנא בשכונת ארזי הבירה בירושלים.

קאמרנא ב"ב: השבת חל יום ההילולא של כ"ק האדמו"ר רבי חיים יעקב מקאמרנא זצ"ל. כמו כן מציינים את השבת שקודם הילולת בנו כ"ק האדמו"ר רבי מנחם מאניש מקאמרנא זצ"ל. בנו ונכדו כ"ק האדמו"ר מקאמרנא ב"ב שליט"א יערוך קידושא רבה בצפרא דשבתא, בהיכל בית מדרשו ברחוב דבורה הנביאה בבני ברק.

שבט הלוי: שמחת ה'אופרוף' לרגל נישואי נינת כ"ק מרן בעל שבט הלוי זצ"ל, נכדה לבנו הרב יוסף צבי וואזנר שליט"א, בת לבנו ר' אברהם אלעזר וואזנר, תתקיים בהיכל בית המדרש הגדול בקרית צאנז בנתניה.

סערדהאלי – קוסוב ירושלים: השבת תתקיים שמחת העלייה לתורה לנכד הגה"צ רבי יהודה ניישלאס שליט"א אב"ד סערדהאלי, בן לבנו הרה"צ רבי אברהם ניישלאס שליט"א, חתן כ"ק האדמו"ר מקוסוב ירושלים זצ"ל. השמחה תערך בהיכל בית המדרש סקווירא בירושלים.

הוסאקוב - לעלוב ניקלשבורג: שמחת השלום זכר לרגל הולדת הנכד לכ"ק האדמו"ר מהוסאקוב שליט"א, בן לבנו הרב אהרן טייטלבוים שליט"א, חתן כ"ק האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג שליט"א, תתקיים בהיכל בית המדרש הוסאקוב בתל אביב.

ספינקא: שמחת האופרוף לרגל נישואי נכד הגה"צ רבי יצחק אייזיק כהנא מספינקא שליט"א דומ"ץ בעדה החרדית, בן לבנו הרה"ג רבי משה כהנא שליט"א, תתקיים בהיכל בית המדרש זופניק בשכונת בית ישראל בירושלים.

קראלי: ה'אופרוף' לרגל שמחת נישואי נכדת כ"ק האדמו"ר מקראלי שליט"א, בת לחתנו הגאון רבי צבי רוזנטל שליט"א ראש כולל קראלי, תתקיים בהיכל בית המדרש הגדול בקרית צאנז בנתניה.

יום ראשון – חג השבועות:

מעז'יבוז: לרגל הילולת מרן אור שבעת הימים הבעל שם טוב הקדוש, ישבתו רבים ויערכו את החג סמוך ונראה להיכלא דמלכא, על יד ציון המצויינת בעיירה מעז'יבוז שבאוקראינה.

גור: היום חל יום ההילולא של הרה"ק ה"אמרי אמת" מגור זי"ע. לרגל ההילולא יעלו קהל החסידים במהלך החג להשתטח על ציון קדשו, בחצר ישיבת שפת אמת בירושלים.

יום שני – אסרו חג:

גור: כ"ק מרן האדמו"ר מגור שליט"א יעלה הבוקר בשעה 11 לאחר עריכת הבריתות, להעתיר בתפילה בציון זקינו הרה"ק ה"אמרי אמת" מגור זי"ע, בחצר ישיבת שפת אמת בירושלים.

ויז'ניץ – דעעש ירושלים: שמחת התנאים לרגל אירוסי נכד מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, בן לבנו הרה"צ רבי יצחק ישעיה הגר שליט"א, חתן כ"ק האדמו"ר מדעעש ירושלים זצ"ל, עב"ג בת כ"ק האדמו"ר מדעעש ירושלים שליט"א, תתקיים בהיכל בית המדרש הגדול בשיכון ויז'ניץ.

תולדות אהרן: בסימן 'מה נעים גורלנו', ייערך הערב כינוס מיוחד בהיכל בית המדרש הגדול תולדות אהרן בירושלים, לטובת קרן הבנין של בית המדרש. המעמד ייערך בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א, אשר אף ישא דברים.

מודז'יץ - ליז'ענסק: הערב תתקיים שמחת הבר מצווה לנכד כ"ק האדמו"ר ממודז'יץ שליט"א, בן לחתנו הרה"צ רבי יוסף שיף שליט"א, בן כ"ק האדמו"ר מליז'ענסק שליט"א. השמחה תערך בהיכל בית המדרש מודז'יץ, ברחוב חבקוק בבני ברק.

קאמרנא ב"ב: לרגל הילולת כ"ק האדמו"ר רבי מנחם מאניש מקאמרנא זצ"ל, יערוך הערב בנו כ"ק האדמו"ר מקאמרנא ב"ב שליט"א את שולחנו הטהור בסעודת הילולא, בהיכל בית מדרשו ברחוב דבורה הנביאה בבני ברק.

בערגסאז: הבוקר תתקיים שמחת הברית לנכד לכ"ק מרן האדמו"ר בעל ה'אמונת איתן' מבערגסאז זי"ע, בן לבנו הרה"צ רבי בנימין יחזקאל דוד פאלאק שליט"א.

יום שלישי:

גור: הערב תתקיים שמחת נישואי נכד כ"ק מרן האדמו"ר מגור שליט"א, בן לבנו הרה"ג רבי אברהם מרדכי אלתר שליט"א. השמחה תערך בהיכל בית המדרש הגדול ברחוב מלכי ישראל בירושלים.

אלכסנדר – חליסה – לעלוב בראנוביץ: שמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר זצ"ל, בן לבנו הרה"ג רבי יחיאל דנציגר שליט"א, חתן הגה"צ רבי יעקב בן ציון רוטנר זצ"ל גאב"ד חליסה, עב"ג בת הרה"ג רבי אלתר אלעזר מנחם קאפ שליט"א אב"ד לעלוב בראנוביץ ירושלים, בן כ"ק האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ זצ"ל, תתקיים הערב באולמי 'מודיעין המחודשים' בבני ברק.

קאמרנא – מישקולץ – פנים מאירות: קהל נכבד ישתתף הערב בשמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מקאמרנא שליט"א, בן לבנו הרה"צ רבי יהודה סאפרין שליט"א, עב"ג נכדת כ"ק האדמו"ר ממישקולץ שליט"א, בת לבנו הרה"צ רבי מנחם מנדל ברגר שליט"א, חתן הגה"צ רבי עקיבא גשטטנר שליט"א, בן הגאון רבי נתן גשטטנר זצ"ל בעל 'להורות נתן'. השמחה תתקיים באולמי 'ארמונות חן' בבני ברק.

שבט הלוי: שמחת ה'ברית' לנין הרה"צ רבי אברהם אליהו וואזנר שליט"א אב"ד שבט הלוי ברכפלד, נכד לבנו הרב מרדכי נטע וואזנר שליט"א, תתקיים בהיכל בית המדרש שבט הלוי בברכפלד.

זידיטשוב ב"פ: לרגל הילולת הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב זי"ע, ייצא הבוקר כ"ק האדמו"ר מזידיטשוב ב"פ שליט"א לעבר אוקריאנה, לפקוד את ציון קדשו בעיירה זידיטשוב.

סערדהאלי – קוסוב ירושלים: הערב תתקיים שמחת נישואי נכד הגה"צ רבי יהודה ניישלאס שליט"א אב"ד סערדהאלי, בן לבנו הרה"צ רבי אברהם ניישלאס שליט"א, חתן כ"ק האדמו"ר מקוסוב ירושלים זצ"ל. השמחה תערך באולמי 'תמיר' בירושלים.

ספינקא: שמחת נישואי נכד הגה"צ רבי יצחק אייזיק כהנא מספינקא שליט"א דומ"ץ בעדה החרדית, בן לבנו הרה"ג רבי משה כהנא שליט"א, תתקיים הערב באולמי 'מונדיאל' בירושלים.

אשדוד: הערב תתקיים שמחת נישואי נכדת הגה"צ רבי משה וובר שליט"א דומ"ץ חסידי בעלזא בבני ברק, בת לבנו הרב אברהם יחזקאל דוד וובר שליט"א, חתן הגה"צ רבי חיים יחיאל רויטמן זצ"ל חב"ד הבד"ץ מחזיקי הדת, עב"ג נכד הגה"צ רבי יצחק צבי שפרינצלס שליט"א דומ"ץ חסידי בעלזא ורב שכונת גבעת רוקח בבני ברק. השמחה תערך באולמי 'האצולה' באשדוד.

יום רביעי:

ויז'ניץ מונסי – ראחמסטריווקא – קאליש: שמחת נישואי נכד כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א ממונסי, בן לחתנו הרה"צ רבי נחמן יוסף טווערסקי שליט"א, בן הגה"צ רבי זאב טווערסקי מראחמסטריווקא זצ"ל, עב"ג נכדת כ"ק האדמו"ר מקאליש שליט"א בת לבנו הרה"צ רבי יחיאל מיכל רוזנבוים שליט"א, תתקיים בהיכל בית המדרש הגדול בשיכון ויז'ניץ במונסי.

טעמשוואר ירושלים – סטראפקוב – קנה בושם: הערב תתקיים שמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מטעמשוואר ירושלים זצ"ל, בן לחתנו הרה"צ רבי מאיר אליהו גולדשטיין שליט"א, עב"ג נכדת כ"ק האדמו"ר מסטראפקוב שליט"א, בת לבנו הרה"צ רבי דוד צבי הלברשטאם שליט"א, חתן הגה"צ רבי מאיר ברנדסדורפר זצ"ל בעל 'קנה בושם'. השמחה תערך באולמי 'אסטרייכר' בבית שמש.

קראלי: קהל נכבד ישתתף בשמחת נישואי נכדת כ"ק האדמו"ר מקראלי שליט"א, בת לחתנו הגאון רבי צבי רוזנטל שליט"א ראש כולל קראלי, עב"ג בן הרה"ג רבי ישראל אריה כץ שליט"א מרבני קרית צאנז. השמחה תתקיים במלון 'גלי צאנז' בנתניה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מאקאווא: הערב ישוב כ"ק גאב"ד מאקאווא שליט"א מאוקראינה, שם שהה בשבוע האחרון, לרגל הילולת הבעל שם טוב הקדוש שחל בחג השבועות.

יום חמישי:

טשערנאביל – ראדומישלא – זידיטשוב - לעלוב: קהל רב ישתתף הערב בשמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מטשערנאביל זצ"ל, בן לבנו הרה"צ רבי יעקב מרדכי טווערסקי שליט"א אב"ד טשערנאביל באלעד, חתן הגה"צ גאב"ד ראדומישלא שליט"א, עב"ג בת הרה"צ רבי יצחק אייזיק לאבין שליט"א, בן כ"ק האדמו"ר מזידיטשוב ארה"ב זצ"ל, וחתן כ"ק הגה"צ רבי חיים אליעזר הורונצ'יק מלעלוב זצ"ל. השמחה תתקיים באולמי 'מודיעין המחודשים' בבני ברק.

שבט הלוי: הערב תתקיים שמחת נישואי נין כ"ק מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל, נכד לבנו הרב יוסף צבי וואזנר שליט"א, בן לבנו הרב אלעזר וואזנר שליט"א. השמחה תערך בבני ברק.

זידיטשוב ב"פ: במסגרת מסע הקודש של כ"ק האדמו"ר מזידיטשוב ב"פ שליט"א לקברי הצדיקים באירופה, יגיעו היום להעתיר בתפילה בציונים הקדושים בפולין.