אאא

כאלף ילדים שהשתתפו בפרויקט הגדול מסוגו בעולם; 'לומדים זוכרים', המופעל בישראל על ידי ארגון 'אנחנו וצאצאינו' ללימוד שש מיליון מאתיים וחמישים אלף משניות, השתתפו במעמד 'נעשה ונשמע' וסיום המשניות שהתקיים ביום שלישי, מוצאי אסרו חג מתן תורה, בתפוצות ישראל, באודיטוריום העירוני 'משואות' בבני ברק.

הלימוד הוא לזכרם ולעילוי נשמתם של ששת מיליוני אחינו היקרים ובראשם גדולי עולם אדירי התורה והיראה זצוק"ל הי"ד שנהרגו על קידוש השם ושל כרבע מיליון הקדושים שחירפו נפשם במלחמה נגד הנאצים במסגרת צבאות בעלות הברית ובמחתרות. הסיום נערך במלאת שבעים ואחת שנים ליום שחרור והצלת שארית הפליטה באירופה.

במכתב מיוחד של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שהוקרא ע"י נאמן ביתו, הרה"ג רבי איסר זלמן שוב, כתב מרן: 'שמחתי לשמוע כי ארגון אנחנו וצאצאינו מוסיף חיילים לתורה ע"י לימוד המשניות במסגרת ארגון מבקשי תורה לעי"נ וזכרם של קדושי השואה ביוזמתו של ר' גבריאל גרמן זכרייב שיחי' ואין מה להאריך בשבח הדבר. וזכות גדול זה של לימוד התורה יעמוד ללומדים והמסייעים לזכות ע"י זה ברוחניות ובגשמיות ולכל טוב סלה'.

המעמד המרשים והמרגש במיוחד התקיים בראשות גדולי ישראל ומשלחת בראשות נשיא 'ועידת רבני אירופה' ורבה של מוסקבה, הגאון רבי פנחס גולדשמידט ויוזם הפרויקט, הנגיד גבריאל גרמן זכרייב שהגיעה במיוחד ממוסקבה.

רגעים מרגשים במיוחד במהלך האירוע; שירתם של הילדים; 'כַּד יַתְבִין יִשְׂרָאֵל' בשפה הרוסית – 'קַאגְ'דַה סַאבֶּרוּצַה יֶעבְרֶיֵיעִי אִי בּוּדְיֶיט אִיח רַאדָאסְטְיוּ תּוֹרָה, אִיח אוּבִידִיט וְסֶייוִוישְׁנִיי אִי סְקַאזֶ'עט אוֹן סְוִויצְיֶע סְוַואיֶיעֵי, סְמַאטְרִיצְיֶיע קַאק סִינַאוְויַיה דַּארַאגִיֶע-יֶיע לְיוּבִּימִי-יֶיע מַאִי, אַ גּוֹרִיֶיע טְיַאגַאטַאח זַאבִּעִילִי אִי רַאדֶאסְצְ מַאיוּ וַאזִנִיעֶסְלִי'.

בסיומה העניקו הילדים, לצלילי 'ואהבתך אל תסור', למר זכרייב תעודה מרהיבה על קלף מאויר בעבודת יד אומנותית בחתימת ידם המעניקים זכות במיליוני המשניות ושעות הלימוד לזכותו, לזכות אמו שתחי' ולזכות בני משפחתו הי"ו.

המעמד נפתח בתפילת מנחה ע"י ראש ישיבת 'תורת חיים במוסקבה', הרה"ג רבי משה לבל ובאמירת פרקי התהילים המיוחדים במלאת שבעים ואחת שנים ליום שחרור והצלת שארית הפליטה באירופה, מפי סגן הרב הראשי למוסקבה, הרב שמעון לוין ומגיד השיעור בסניף רכסים, הרב נתן פוגל. לאחר שירתם המיוחדת לכבוד התורה של הר"ר אהרון וינטרוב, ר' יענקי עקשטיין והילד דודי פוקס, נשא דברים בשם 'אנחנו וצאצאינו'; הרב יוסף גולדברגר.

את המשא המרכזי נשא הגר"פ גולדשמידט שאמר כי 'לימודם של תינוקות של בית רבן במיוחד בימים קודרים לעם ישראל הוא האות והנצח של עם התורה והערובה להמשך קיומנו כעם ה' לנצח נצחים. 'מפי עוללים ויונקים יסדת עוז' - ואין עוז אלא תורה, ורק היא מסוגלת - 'להשבית אויב ומתנקם'.

לאחר קטעי השירה המרגשת; קהילות הקודש' מפי החזן העולמי, הר"ר דוד וינבך בליווי מצגת על חורבנה של יהדות אירופה, התכבד מר זכרייב להדליק נרות לזכרם של קדושי השואה הי"ד ולכבוד התורה ולומדיה. במהלך הדלקת הנרות הסביר הר"ר אליעזר הרשקוביץ לתלמידים אודות השיר – אני מאמין - שהתנגן ברקע מפיו של הילד, דודי פוקס; 'אחד הסיפורים המרטיטים בשואה, הוא הסיפור של השיר אני מאמין. אחד המלחינים לבית מודזיץ. החסיד ר' עזריאל דוד פסטג, הלחין את השיר הזה ברכבת המוות בדרך לטרבלינקה. ליהודים שהצטרפו לשירתו הבטיח שמי שינצל ויעביר את השיר לרבי ממודזיץ, יקבל חצי מחלקו בעולם הבא'. באולם שררה חשיכה. אלף הילדים עמדו על רגליהם, כל אחד הדליק נר אלקטרוני והאורות ריצדו באפילה כשהחזן נשא את תפילת 'אל מלא רחמים...כזוהר הרקיע מזהירים...

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

יו"ר 'אנחנו וצאצאינו, הרב אליעזר יוטקובסקי שהנחה את המעמד אמר כי 'אחד מאנשי החזון, שהפך את האפר ממנו קמה והתנערה היהדות, לזהב, הוא הנגיד תומך התורה ומוקיר רבנן מר גבריאל גרמן זכרייב, המחבר בין העבר לעתיד, ואבל לשמחה של תורה. בשנה הבאה נפתח, בעז"ה, בזכותך, סניפים נוספים ביתר שאת וביתר עוז'. נרגש במיוחד הודה מר זכרייב לתלמידים על הזכות שהעניקו לו לקחת חלק בלימודי המשניות של ילדי ישראל. 'תורתכם היא המעניקה לעם ישראל את הכוח והיא העוצמה עמה אני יוכל גם בעתיד להשתתף בלימוד התורה וביקור לומדיה. להגדיל תורה ולהאדירה'. בסיום דבריו התכבד התלמיד, אליהו כץ, בן השש, שהגיע במיוחד ממוסקבה, בלימוד משנה ממסכת פסחים, בשם ילדי המשניות באירופה, כשהוא זוכה לתשואות רמות.

במהלך המעמד הגיעו מרנן ורבנן; הגאון רבי משה הלל הירש, ראש ישיבת סלבודקא והגאון רבי שמואל יעקב בורשטיין, ראש ישיבת 'קרית מלך' שנשאו דברים ובירכו את הלמידים. הגאון רבי חיים פרץ ברמן, מראשי ישיבת פוניבז'. הגאון רבי ברוך נובירט, ראש ישיבת 'נתיבות חכמה' – וולפסון. הגאון רבי חיים פיינשטיין, ראש ישיבת 'עטרת שלמה'. הרה"ג רבי צבי כהן, בעמח"ס 'טבילת כלים' ורב קהילת 'היכל ישראל'. הרה"ג רבי יניב נפתלייב, הרה"ר ליהודי קווקז והרה"ג רבי משה דירנפלד, ראש כולל 'בית פנחס' דחסידי בעלזא בב"ב. נציג 'מבקשי תורה', הרב יעקב שוב ומגידי השיעורים ברחבי הארץ התכבדו בסיום המשניות ואמירת קדיש.

המפקח החינוכי של 'אנחנו וצאצאינו', הרב מרדכי בלוי התכבד להכריז על הזוכים בפרסי הצטיינות על התמדתם. 'במהלך השנה קיימנו מבחנים רבעוניים וחולקו פרסי עידוד והצטיינות וכיום אנו מעניקים פרסי הצטיינות על התמדתם המיוחדת לשני ילדים מישראל; דוד קרעי ומיכאל יעקב פייטרמן ולתלמיד; יהודה כץ ממוסקבה'. את הפרסים; גביעי כסף מרהיבים העניקו לתלמידים הנרגשים; הגר"פ גולדשמידט ומר זכרייב. עשרה פרסי עידוד הוענקו לתלמידים שהצטיינו בשמירת הזמנים ובידע נרחב.

האירוע הסתיים בחלוקת סט משניות לכל התלמידים ע"י הנגיד מר זכרייב ועוזריו; מר ישראל דוברוסקי מר דוד מורדכייב והרבנים, ובריקודים סוחפים של ילדי המשניות עם הרבנים, מגידי השיעורים והאורחים מרוסיה.

צילום: שוקי לרר
צילום: שוקי לרר
צילום: שוקי לרר
צילום: שוקי לרר
צילום: שוקי לרר
צילום: שוקי לרר
צילום: שוקי לרר
צילום: שוקי לרר
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין
צילום: אלי איטקין