אאא

המלחמה על מניעת הוצאת ילדים מהבית מביאה סוף סוף תוצאות. כמעט שנתיים וחצי אחרי הגשת המלצות ועדת סילמן שבחנה את הסוגיה, משרד הרווחה הודיע כי ירחיב את יישום ההמלצות. על פי התוכנית החדשה, שאושרה על ידי שר העבודה והרווחה חיים כץ, המשאבים לשיקום משפחות בקהילה יורחבו ותינתן זכות הכרעה למשפחות בוועדות להוצאת ילדים מחזקת הוריהם. כמו כן, תינתן אפשרות לדיון שני בהרכב מקצועי חלופי, ובנוסף תינתן זכות ערעור על ההחלטות הטיפוליות בוועדה עליונה.

בעקבות המלצות ועדת סילמן, שהוגשו כבר במרץ 2014, משרד הרווחה הפעיל בשנתיים האחרונות פיילוט שכלל כ-200 משפחות. כעת יורחב הפיילוט והתוכנית תכלול כ-900 משפחות, בהן גם משפחות עם ילדים בסיכון. בישראל כ-10,000 ילדים בסיכון שהוצאו מבתיהם – כ-7,500 מהם שוהים בפנימיות, והיתר במשפחות אומנה.

כמובן שאי אפשר בלי הפוליטיקה, בהודעת שר הרווחה לא צוין כי מדובר באישור תוכנית שמבוססת על המלצות הוועדה שבראשה עמד מנכ"ל המשרד לשעבר, יוסי סילמן, שהודח על ידי כץ סמוך לתחילת כהונתו כשר הרווחה. על פי לשכתו של כץ, התוכנית תצא לפועל בשבועות הקרובים והיא תכלול הרחבה של סל השירותים והטיפול בתא המשפחתי, במקרים שבהם קיים חשש להתפתחות תקינה של הילד ולשלומו, וכדי למנוע את הוצאתו מהבית.

המשפחות יקבלו ליווי צמוד של עובד סוציאלי, שיבנה עמן מסלול לפיתוח כישורי חיים ומסוגלות הורית. "משפחה בשביל הצמיחה" היא התוכנית המרכזית שאליה יופנו המשפחות, ובה יוצמד למשפחה מלווה שיעזור בניהול סדר היום. כמו כן, כל משפחה תקבל סיוע במיצוי זכויות וסל הטבות שערכו נאמד בכ-48 אלף שקלים.

לדברי השר כץ, "השמה חוץ ביתית היא צעד קיצוני וחוויה מטלטלת לתא המשפחתי כולו ולילדים בפרט. ילד צריך לגדול בחיק משפחתו כל עוד לא נשקפת סכנה ממשית לשלומו. אנו הולכים למהלך משמעותי שבמרכזו שיתוף ההורים בהליך השיקומי, והקצאת משאבים לטובת הטיפול בקהילה. אני מקווה שהשינויים המבניים יתרמו ליצירת האמון המתבקש בין המשפחות לבין מערך הרווחה, ובעיקר יסייעו לייעול ההליך הטיפולי".

בנוסף, ישונו ההרכב והליך העבודה של ועדות התכנון, הטיפול וההערכה – הפורום המקצועי שבאחריותו ובסמכותו להמליץ על תוכנית טיפול לילדים במצבי סיכון ולבני משפחתם כך שהילד והמשפחה עצמה יוכלו להיות חלק מההחלטה. במשרד הרווחה מסבירים כי לראשונה, תידרש מעורבות יתרה של ההורה והילד, כך שתינתן זכות הצבעה שוות ערך לשאר חברי הוועדה, כמו גם אפשרות לזמן דיון נוסף בהרכב שונה ומורחב. בנוסף, תינתן למשפחה זכות ערעור לוועדה מחוזית שחבריה אינם עובדי מערכת הרווחה.

התוכנית שאושרה כוללת גם הליך דיגיטציה לעבודתן של כל הוועדות – צעד שיאפשר שקיפות ועדכון המשפחה, כמו גם מדידה והערכה כמותית של ביצועי הוועדות.

וכמובן שיש גם מתנגדים. באיגוד העובדים הסוציאלים שסופגים ביקורת רבה על התנהלותם בנושא הוצאת ילדים מהבית מתחו ביקורת על פרסום התוכנית: "אנחנו לא מכירים את התוכנית המוצעת, לא התייעצו עמנו לפני פרסומה ולא דנו בהשלכות השונות על כוח אדם וכדומה. אנו נלמד את התוכנית, נתרגם זאת לצורך במשרות ותקנים נדרשים לביצוע, ורק אז נוכל להתייחס לאפשרות יישומה", נמסר בהודעת האיגוד.