אאא

80 מסיימי לימודי משפטים שהגישו תביעה נגד לשכת עורכי הדין יעשירו את כיסה בכ-100 אלף שקל. בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים דחה בסוף השבוע את עתירתם נגד לשכת עורכי הדין והוועדה הבוחנת שלה בנוגע לדרישה לפסול כרבע מהשאלות בבחינת ההסמכה. 

מדובר באיחוד של כמה עתירות מנהליות שבהן ביקשו המתמחים שנבחנו בבחינות ההסמכה של הלשכה במאי 2016 וככל הנראה לא הצליחו לעבור את המבחן, להורות ללשכה ולוועדה לפסול כרבע מ-100 השאלות במבחן, או לחלופין לקבל תשובות נוספות כנכונות. בין היתר נטען כי השאלות לא נכללו בחומר הלימוד, ניסוחן לקה בחוסר סבירות קיצוני, וכן כי הדרישות לבטלן נדחו ללא נימוק על ידי הוועדה והלשכה.

בהכרעת הדין של סגן נשיא בית המשפט המחוזי, השופט יורם נועם, נכתב כי העתירות הללו מצטרפות לעתירות חוזרות ונשנות במהלך השנים שמגישים נבחנים בבחינות ההסמכה ללשכת עורכי הדין.

סגן הנשיא פירט שכבר ניתנו כמה החלטות בבג"ץ בנושא, ומהן עלה כי "הכלל הוא שבית המשפט אינו נוטה להתערב בשיקול הדעת של מי שהוסמך לבחון את הכשירות המקצועית, אלא אם כן הוכח כי שיקול הדעת לוקה בפגם של שיקולים זרים או בפגם אחר - שיש בו כדי לפסול שיקול דעת מנהלי, וזה הכלל גם בתחום המשפטים".

השופט לא קיבל את נימוקי העותרים ולא רק שדחה את עתירתם על הסף, אלא אף פסק להם הוצאות משפט: כל עותר מבין עשרות העותרים ישלם ללשכת עורכי הדין הוצאות בסכום 1,200 שקלים, כך שהלשכה תקבל לכיסה כ-100 אלף שקלים בקירוב.

עורך הדין שי דקס ייצג יותר מ-20 עותרים, ומסר בתגובה: "אנחנו חושבים שבית המשפט שגה. נגיש ערעור לעליון ואנו מקווים שייעשה צדק". הוא הסביר כי המתמחים הרגישו שבחלק מסוים בשאלות בבחינה התשובות שהוגדרו נכונות לא היו כאלה, והלשכה צריכה לתקנן. מכיוון שהיא סירבה, הוגשה העתירה.

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד אפי נווה: "פסק דינו של בית המשפט המחוזי מדבר בעד עצמו. השיעור לציבור העותרים הוא שאת רישיון עריכת הדין יקבלו באמצעות לימוד ומעבר הבחינה ולא באמצעות עתירות משפטיות נגד הלשכה וועדת הבחינות. כפי שמתמחים בראיית חשבון ורפואה לא רצים בכל מחזור להגיש עתירות בעקבות כישלון בבחינות ההסמכה שלהם, הגיעה העת שגם מתמחים במשפטים יבינו שלא זו הדרך לצלוח את בחינות ההסמכה, וראוי שיתמקדו בלימוד והכנה לבחינה הבאה".

יצוין כי בשנים האחרונות סובל שוק עריכת הדין מהצפת יתר של עורכי דין. מתמחים וסטודנטים רבים טענו לאחרונה כי הבחינה קשה מדי במכוון ולא הוגנת כדי להקטין את כמות עורכי הדין. בשנה האחרונה ממוצע העוברים במבחן עמד על 59.7 אחוז בלבד כשבחלק ממוסדות הלימוד כגון, קרית אונו עברו את המבחן רק 46% בלבד.