אאא

הגאון רבי משה יהודה שניידר, החברותא של מרן ראש הישיבה הגראי״ל שטיינמן סיפר השבוע על הצער הגדול שעובר על מרן מאז היוודע על הסתלקותו של הגר״א פינקל זצ"ל לגנזי מרומים. 

כשנכנס אמש המשגיח הגה"צ רבי ראובן הכסטר למרן הגראי״ל ושאל איזה קבלה וחיזוק יכול לומר לבני הישיבה אמר לו רבינו "שיקבלו עליהם לומר אמת".

כמו כן, הקריא המשגיח לפני מרן ראש הישיבה את לשונו הנשגב של המסילת ישרים בפרק כ"ו במעלת התלמיד חכם שדומה למזבח ובית המקדש שהשכינה שורה עליו, וכל משמשיו כמשמשי מזבח וכו', דברים שהביא אתמול בהספד על רבי אריה זצ"ל, ושאל אם דבר זה הוא בכל דור לפי דרגת התלמיד חכם שבו, והשיב מרן:  "הלוואי".

הוסיף הרב שניידר לספר, כי לפני כמה שנים, כשנפל הגר"א פינקל והיו לו כאבים ברגלו, ובא מרן הגראי"ל לביתו לבקרו, כשנכנס נבהל רבי אריה, ואמר "אוי וויי דער מצב איז אזיי שלעכט..."(תרגום: האם המצב הוא כ"כ חמור). כלומר, כשראה שמרן טרח לבקרו, הוא חש שמדובר בדבר חריג מאד, ונבהל וחשב שכנראה מצבו חמור מאד, ולא גילו לו. כשאמרו לו שמרן ראש הישיבה היה באזור ורק נכנס אליו בדרך אגב, נרגע מעט. "ראיתי בעיניו עד כמה הערכתו העצומה לרבינו, שהיה פשוט לו שאם רבינו בא לבקרו, הרי שמצבו חמור ביותר! אהה, היכן יש לנו אנשים ענקי רוח כאלו", אומר הרב שניידר.

"הי עניו... הגאון הנסתר, אחד מהדברים המופלאים שהסתיר רבי אריה, היא גאונותו, וכפי שסיפר הגה"צ ר' ראובן הנ"ל לרבינו שמרן רבי נחום פרצוביץ זצ"ל סיפר שאותו לימד רבי אריה האיך לומר שיעור... והתעניין רבינו מה לימדו? אך דבר זה לא יודעים", סיפר הרב שניידר.