אאא

הסוף לרמאויות הנדל"ן : שר הכלכלה והאוצר, משה כחלון חתם על תקנות הגנת הצרכן, חובת גילוי פרטים במכירת קרקע שאינה זמינה לבנייה (התשע"ו 2016), בהתייעצות עם הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

על פי התקנות החדשות המפרסם או משווק קרקע שאינה קרקע זמינה לבניה לצרכן, יגלה לצרכן באופן ברור ובולט בפרסומת או בפעולת השיווק, כי הקרקע אינה זמינה לבניה.

בנוסף, עוסק המשווק קרקע חקלאית תוך הבטחה כי תופשר בעתיד, חייב להציג שומה שנערכה על ידי שמאי מוסמך על פי תקן 22, וזאת, כדי להביא בפני הצרכן את כל המידע אשר יאפשר לו לקבל החלטה מושכלת כמו גם יכולת להעריך באופן מודע את סיכויי ההפשרה של הקרקע, המכשולים בדרך להפשרה, לוח הזמנים והעלויות הצפויות לו בדרך להפשרת הקרקע למגורים. התקנות החדשות ייכנסו לתוקף חודש מיום פרסומן. 

עד היום כלי התקשורת (במיוחד החרדים) היו מלאים בהצעות "עסקיות" לרכישת קרקע חקלאית שממש "בקרוב" מופשרת לבנייה. אך פעמים רבות מדובר בשטחים שלא יופשרו לעולם או יופשרו לאחר שנים רבות שהופכות את העסקה ללא משתלמת בעליל.