אאא

המדרש מספר שפעם הלך אדם בדרך. לפתע הופיע ממולו זאב אימתני. האיש קפא על מקומו מחרדה ובהלה. והנה, לפני שהספיק להתעשת מהפחד שאחז בו, הבחין באריה ענק מימדים שמתקרב לעברו. או אז, מיד סרה ממנו הבהלה מהזאב ובמקומה השתלטה עליו אימה נוראה מהאריה הטורף.

וכלפי מה אמורים הדברים? רצף האירועים האחרונים שרודף את תושבי ארצנו הקדושה, באים להעביר לנו מסר חד ממה עלינו להיות באמת מוטרדים. הרי רק לפני כשלושה שבועות נשמעה זעקה מרה מצד גורמים אינטרסנטים על כך שבעטייה של שמירת השבת ש"כופים" עליהם, צריכים הם לסבול בימי ראשון מפקקים ארוכים בדרכים.

לוּ תייר מחו"ל היה מזדמן באותם ימים לארצנו, היה בודאי מקבל את הרושם מעוצמת הרעש שכלי התקשורת הרעישו מהנושא הזה, שהבעיה העיקרית והקשה ביותר בארצנו היא ההשלכות התחבורתיות בכבישים כתוצאה משמירת השבת.

ואולם ימים ספורים לאחר מכן, אירע האסון הכבד של התמוטטות החניון בתל-אביב על ששה מפועליו. מטבע הדברים כלי תקשורת פסקו מיד מלעסוק בכפיה הדתית של שמירת השבת, והחלו לסקר את האסון הנורא שגרם בין השאר לפקקים רבים באיזור שבו הוא אירע. והנה, ימים ספורים לאחר שוך הסערה מקריסת החניון, החל לדאבון ליבנו להשתולל בארצנו גל טרור חדש שמאיים חלילה על בטחונם של תושבי הארץ.

בתור יהודים מאמינים בני מאמינים, יודעים אנו בבירור שאין זו מקריות (כידוע המילה "מקרה" בנויה מהמילים "רק מ-ה'") שכל האירועים הללו התרחשו לאחר שהכריזו מלחמה כנגד השבת הקדושה.

התורה הרי מבטיחה שמי שישמור שבת - ה' ישמור עליו. ומכלל הן אתה שומע לאו - דהיינו שמי שיהדוף את השבת ויזלזל בה, יוטרד מאירועים קשים ומסוכנים כגון אלה שהתרחשו לאחרונה. 

ולאלה מתוכנו שברוך ה' נקראים "שומרי שבת", נפנה קריאה נרגשת שיקבלו על עצמם ללמוד הלכות שבת בעיון ובבקיאות משום שרק על ידי לימוד תמידי בהלכות אלה, ניתן לדעת כיצד להתנהל ביום השבת ולשומרה כראוי, ועל ידי שנקיים את כל הלכות השבת בשלימות המירבית, נזכה לצאת זכאים בימי הדין הבאים עלינו לטובה וזאת על סמך דברי חז"ל שכל מי ששומר שבת כדבעי, מוחלים לו על כל עוונותיו.

ויהי רצון שבעומדנו בחציו השני של חודש אלול, נזכה להתעורר בתשובה שלמה מבלי שיוצרכו לעורר אותנו מלמעלה באמצעות מאורעות מרתיעים, ונזכה בזכות שמירת השבת הקדושה לכתיבה ולחתימה טובה ולשנה טובה ומתוקה.