אאא

חכמינו תקנו לשאול ולבקש מהשם יתברך על ירידת גשמים - טל ומטר - ב"ברכת השנים" - החל מליל ז' במר חשון.

בשמיני עצרת, אומרים במוסף את "תפילת הגשם" ומתחילים באמירת "משיב הרוח ומוריד הגשם".

למרות שהיה מן הראוי לבקש "טל ומטר" כבר ממוצאי חג הסוכות, כי הוא זמן ראוי לירידת גשמים, תיקנו חז"ל שהבקשה תדחה עד לז' במר חשון, כדי שעולי הרגל בחג הסוכות יוכלו לשוב לבתיהם.

ולכן, החל מתפילת ערבית היום - שני, ליל ז' במר חשון, יש להתחיל באמירת "ברך עלינו" לבני עדות המזרח ובאמירת "ותן טל ומטר לברכה" לבני אשכנז.

עם זאת, בני חוץ לארץ יחלו באמירת "ותן טל ומטר לברכה", רק מתפילת ערבית של מוצאי הרביעי בדצמבר למניינם, ובשנה - כמו זו - שיש בחודש פברואר 29 ימים, יחלו באמירת "ותן טל ומטר לברכה" במוצאי חמישי בדצמבר.

ומה דינו של מתפלל ששכח לומר "ברך עלינו" או "ותן טל ומטר לברכה"?

לא סיים את הברכה - ישאל גשמים במקום וימשיך בתפילתו.

סיים את הברכה -

אם נזכר לפני ברכת "שומע תפילה", יאמר לאחר "ושמע תפילתנו" - "ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה כי אתה שומע תפילה" וימשיך בתפילתו.

אם נזכר לאחר ברכת "שומע תפילה" אך לפני "רצה", יחזור ל"שמע קולנו" וימשיך כדלעיל.

אם נזכר לאחר "רצה", יחזור לומר "ברך עלינו" וימשיך משם את התפילה.

אם נזכר לאחר שסיים תפילת שמונה עשרה - יחל את תפילתו מחדש.