אאא

פתרון לעלומת פרשת ילדי תימן? ביום ראשון הקרוב תאשר הממשלה ככל הנראה הצעה המבקשת לאשר את חשיפת מסמכים ופרוטוקולים חסויים הנוגעים לפרשת היעלמותם של ילדי תימן.

במידה וההצעה אכן תאושר יקבל הציבור גישה למאות אלפי מסמכים הנוגעים להיעלמותם של של אלפי ילדים עולי תימן, ארצות האסלאם והבלקן בשנותיה הראשונות של המדינה.

את ההצעה יגיש לממשלה השר צחי הנגבי שגיבש את ההמלצות בסוגיה, הנגבי ימליץ לשרי הממשלה לאשר העלאת מאות אלפי מסמכים לאתר אינטרנט שיקום לצורך כך ובכך עשוי לבוא לסיומו סבל של המשפחות שמידע זה הוסתר מהן עד כה.

ראשי המדינה טענו במשך שנים כי אין לפרסם חלק מהמסמכים שכן קיימות בהן עדויות של ראשי גופי הביטחון ופרסום המסמכים עשוי אף לפגוע בצנעת הפרט של המשפחות.

שלוש ועדות שהוקמו בנושא חטיפת ילדי תימן קבעו כי לא בוצעה אף חטיפה אך למרות זאת המשפחות המשיכו לטעון כי ילדיהן נחטפו, אפשר וכעת לאחר פרסום המסמכים תיחשף כל האמת על הפרשה שהסעירה את המדינה במשך שנים ונותרה תעלומה.