אאא

יהדות רוסיה בירכה על המוגמר, עם השלמת התרגום לרוסית של כל חלקי "ששה סדרי משנה" על מפרשיהם, עם ביאורים והסברים המתאימים לכל הגילאים, לאחר השקעה רבה על ידי צוות תלמידי חכמים ומומחים בתחום התרגום ובראשם הרב ברוך גורין, יו"ר הוצאה לאור "לחיים" במוסקבה.

חגיגת שמחת התורה שבעל-פה, נחוגה ברוב פאר והדר, בראשות יוזם הפרויקט, רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר, ובהשתתפות הנושא בעול מימון הפרויקט הייחודי, הנגיד ר' יקותיאל יהודה רוהר.

בשילוב סעודתא דדוד מלכא משיחא, נערך השקת הסט החדש, יחד עם סיום לימוד כל סדר המשנה שנלמד בחלוקה על-ידי כל הקהילות ושלוחי חב"ד בכל מדינות חבר העמים. את הסיום ערך תלמיד ה'מתיבתא' במוסקבה, שאך לפני כשנתיים הוכנס בבריתו של אברהם אבינו, כאשר הנדיב מר רוהר משמש כסנדקו, וכעת הוא תלמיד מן המניין השוקד על לימודו, לצד עשרות רבות של תלמידים במתיבתא אשר במוסקבה.

האירוע לכבודה של תורה, נערך באולם שב'מוזיאון היהודי' בשכונת 'מארינה רושצ'ה', כאשר לצד המזרח המכובד בראשות הרב הראשי, משתתפים תלמידי מוסדות החינוך, מקורבים ועמך ישראל, הזוכים אף הם ללמוד בקביעות במשניות החדשות, ומשתתפים בשיעורי התורה הרבים הפזורים דרך קבע בכל בתי הכנסיות, בתי חב"ד ומוסדות התורה במוסקבה בירת רוסיה.

'מוסקאפעלע' - המורכבת מאברכים חסידים במוסקבה, הנעימה את המעמד המרומם בשירים לכבוד סעודת מלווה מלכה ושירי ערגה ונשמה חסידיים, לתת שיר ושבח לבורא העולם על השלמת מיזם זה, כהמשך למאות רבות של ספרי תורה וחסידות שתורגמו ומתורגמים, ומופצים למאות אלפי יהודים הצמאים לדבר השם.