אאא

בטקס מרגש בהשתתפות חברי הועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה' בראשות נשיא הועידה ורבה של מוסקבה הגר"פ גולדשמידט. סגן נשיא הועידה ורבה של בריטניה הגר"א מיירביס. אב"ד בבביה"ד לונדון הגר"י איברהם והמנהל הרבני של הועידה וראש ישיבת 'תורת חיים' במוסקבה הגר"מ לבל שהתקיים היום (יום רביעי) בבית העלמין בעיר מיר שבבלארוס הוקמה מחדש המצבה על ציונו של מרן המשגיח רבי ירוחם ליבוביץ זצוק"ל. את המצבה הקימו בני משפחתו מישראל ומארה"ב.

לטקס הגיע נכדו של מרן המשגיח הגאון רבי נחמן ליבוביץ, מראשי ישיבת מיר בירושלים ובני משפחה מארה"ב ובהם נינו ירוחם ליבוביץ.

הגר"נ ליבוביץ סיפר לנוכחים את סיפור גילוי מקום הקבורה ויסודות האוהל הישן והקמת המצבה ע"י בן מרן המשגיח הגאון רבי שמחה זיסל זצ"ל. הגר"נ ליבוביץ סיפר על מורשתו של מרן והביע תקווה שהבאים לפקוד את ציונו ידבקו בדרכו והמקום לא יהפך חלילה לאתר תיירות. לאחר הקדיש פתחו הרבנים בשירה חרישית; תפילה לעני כי יעטוף... פתיתי שלג נערמו על הבאים. היה קר והלבבות פעמו בחום. האווירה הייתה מרוממת.

את תפילת שחרית קיימו הרבנים ביומו האחרון של כינוס הועדה המתמדת שהתקיים במינסק, בבית המדרש של ישיבת מיר בעיר עם ילדי מוסדות 'יד ישראל' של קרלין סטולין בפינסק ורבם הרב משה פימה שריגשו את המשתתפים בתפילה ובשירה של ילדי חמד תינוקות של בית רבן.

במהלך היום ביקרו הרבנים בישיבות ראדין וולוז'ין ועלו על ציונם של מרנא ה'חפץ חיים' והגר"ח מולוז'ין זיע"א. את הרבנים ליווה בסיפורים מיוחדים ומידע היסטורי הרה"ג ר' יוסף קינצקי שהגיע במיוחד ממוסקבה. בהיכל אם הישיבות פתחו הרבנים בשיר וריקוד; ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו....על ציונו של מרן החפץ חיים זיע"א נשאו הרבנים תפילה על מרנן ורבנן גדולי ישראל לאריכות ימים ושנים ועל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה ולהצלחת 'ועידת רבני אירופה'.

הכינוס ינעל מחר בוילנא שם יעלו הרבנים עם רבה של ליטא הרב כלב קרעלין ורבה של וילנא הרב שמשון דניאל איזקסון לציונם של מרנא הגאון מוילנא ורבי חיים עוזר גרודז'ינסקי זיע"א, בקובנה הסמוכה שם יפקדו את ציון רבי יצחק אלחנן ספקטור ובאתר קידוש השם ה'פורט התשיעי' שם נהרג על קידוש השם רבי אלחנן וסרמן זיע"א הי"ד.

צילום: אלי איטקין