אאא

מקווה הטהרה בוילנא ישוקם ע"י הועידה בהקדם האפשרי ויופעלו תוכניות ומיזמים בתחום החינוך והרווחה – כך סיכם נשיא 'ועידת רבני אירופה' הגאון רבי פנחס גולדשמידט עם נשיאת קהילת וילנא הגב' פאינה קוקליאנסקי.

מקוה טהרה נוסף יחנך בקרוב לצד 'המרכז היהודי' הפועל בקובנה. המקוואות והפרויקטים - בחסות 'חוליא' והעומדים בראשה; מר אלברט והגב' גואל אפללו מראשי קרן 'מתנאל'. את המרכז היהודי קובנה המשמש כבית חם למאות סטודנטים ישראלים הבאים ללמוד רפואה באוניברסיטאות מפעיל הרב משה שיינפלד ורעיתו. 

אתמול לאחר תפילת שחרית בבנין הקהילה היהודית עם נשיא הועידה הגר״פ גולדשמידט עלו הרבנים - ממשתתפי הועדה המתמדת של ׳ועידת רבני אירופה׳ בראשות סגן נשיא הועידה ואב"ד בביה"ד לונדון הגר״י איברהם ורבה של ז׳נבה, רבי יצחק דיין לציונם של מרנא הגאון מוילנא ורבי חיים עוזר גרודז'ינסקי זיע"א, בבית העלמין בוילנא ולקובנה הסמוכה לציון רבי יצחק אלחנן ספקטור זצוק״ל.

הרבנים ערכו אזכרה לקדושי השואה באתר ה'פורט התשיעי' שם נהרגו על קידוש השם עשרות אלפי יהודים. בסמוך, ב׳פורט השביעי׳, נעקד רבי אלחנן וסרמן זיע"א הי"ד. מול מדשאות מוריקות ספוגות בדם, בקור עז וטפטוף מי שמיים עמדו הרבנים ושרו 'קהילות הקודש שמסרו נפשם... לאחר דברים שנשא הרה"ג ר' יוסף קמינצקי ממוסקבה על פרקי ההיסטוריה העקובים מדם של המקום הנורא הזה אמרו הרבנים פרקי תהילים. דובר הועידה הר"ר משה פרידמן אמר קדיש והגר"י אייברהם אמר את תפילת 'קל מלא רחמים'.

צילום: אלי איטקין