אאא

הקרן למורשת הכותל הגישה בימים אלו מענה לבג"ץ, כתשובה לעתירת הרפורמים והקונסרבטיבים שמבקשים נציגות בקרן ושנחשפה ב"כיכר השבת" - ובה היא דוחה על הסף את הדרישה המחוצפת, ולא רק מטעמים פרוצדורליים וחוקתיים.

בין הדברים, משתמש עו"ד צבי וולפסון המייצג את הקרן למורשת הכותל, גם במבנה המורכב של החברה הדתית והחרדית: "הזרם האורתודוכסי מחולק למספר רב של זרמים ותתי זרמים, בין בציבור המכונה דתיים לאומיים ובין בזה המכונה חרדי, בין באלו שומרי המסורת ובין בציבור החילוני".

"גם הציבור החרדי הינו בעל תתי זרמים רבים ומגוונים", ממשיך הפירוט. "החל מזה ה'מתנגד', עובר לזה החסידי, ובימינו אף זרם החוזרים בתשובה. כיום, גם הציבור שאינו דתי אינו בעל גוון אחד ביחסו לדת ולמסורת. כך גם הציבור המכונה דתי לאומי מחולק לגוון גדול של תתי זרמים, כגון זה החרד"לי וזה שאינו כזה – ואף שם אין לו – ועוד מספר זרמים שאין זה המקום לפורטם - ומי לנו כי נבחן כליות ולב".

והמסקנה המתבקשת היא: "כפועל יוצא, לא ניתן לקבוע כי חברות בקרן תהיה על בסיס השקפת עולם כזו או אחרת, שכן מי יערב לנו כי ככל וכך ייקבע, לא יבקשו עוד עשרות רבות של כאלו ואחרים להצטרף לקרן כמייצגי "זרם" כזה או אחר ונמצא כי אין לדבר סוף".

התשובה לרפורמים מסתיימת "בתפילה ואולי אף בתחינה, כי החונן לאדם דעת ישכיל לחון את כל העוסקים במלאכה, בדעת בחכמה ובתבונה הדרושים על מנת למנוע מחלוקת ריב ומדון במקום הקדוש, אשר עיקרו אחדות עם ישראל ולא פירוד".

כזכור, לפני יותר מחודש הגישו התנועות הרפורמיות והקונסרבטיביות בישראל עתירה מתוקנת לבג"ץ, בדרישה להוציא אל הפועל את 'מתווה הכותל' אותו אישרה הממשלה לפני כחצי שנה, ובו נקבע כי הרפורמים יקבלו רחבה שוויונית משמעותית ברחבת הכותל המערבי, בחלקו הדרומי.

בעתירה זו, דרשו הרפורמים לקבל בנוסף לרחבה הדרומית, גם נציגות בקרן למורשת הכותל, וכן לקבוע שהקרן אינה כפופה הלכתית להנחיות הרבנות הראשית לישראל.

כידוע, כבר עם סגירת המתווה, טענו גורמים העוסקים בנושא כי הרפורמים כלל אינם מעוניינים בשטח תפילה משלהם, ושכל ההסכמה לקבל את הרחבה הדרומית היא צעד זמני כדי לקבל רחבה קבועה עם כל התקציבים והשליטה, כשמיד לאחר מכן יחזרו התנועות הללו לנגוס בשליטה האורתודוקסית ברחבה המרכזית - מה שאכן קורה עם התפתחות זו, ובכלל.