אאא

פרקליטות מחוז ירושלים, באמצעות עו"ד חיים פס, הגישה הבוקר (חמישי) לבית משפט השלום בעיר כתב אישום נגד ב. הלפגוט, סגן ראש האגף לחינוך חרדי בעיריית ירושלים, בגין הפרת אמונים.

במסגרת תפקידו כסגן ראש האגף וכראש התחום הפדגוגי היה הלפגוט אחראי, בין היתר, על נושא תקצובם של מוסדות החינוך החרדיים בהיבטים שונים וביניהם, המלצה להקצאת מבנים, המלצה להקצאת תקציבים לתחזוקת מבנים ולשיפוצים והכל בהתאם לקריטריונים שנקבעו ולהחלטות הוועדות הרלוונטיות בעניין.

על פי כתב האישום, הלפגוט פעל לטובת עמותת "וזאת הברכה" בעניין הקצאת מבנה עבור תלמוד תורה של העמותה בהיותו בניגוד עניינים, בשל העובדה כי באותה תקופה, מעת לעת, הלווה לו מנהל העמותה, י. ברגר, סכומי כסף שונים מכספי העמותה, השקיע עבורו בנכסי נדל"ן בחו"ל.

לפי כתב אישום, הלפגוט המסתיר את דבר קשריו הכספיים עם ברגר והעמותה מעיני הציבור ומעיני ממוניו.

הלפגוט, כך לפי כתב האישום, "פנה מספר פעמים במשך תקופה קצרה לראש אגף החינוך החרדי, מר איתמר בר עזר בבקשה כי זה ימליץ בפני הוועדה על עמותת "וזאת הברכה" לצורך קבלת הקרקע. בר-עזר סבר תחילה כי לא נכון יהיה להקצות את הקרקע לעמותת 'וזאת הברכה', אולם בסופו של יום, המליץ בר עזר לוועדה כי הקרקע תוקצה לעמותת 'וזאת הברכה'".

"במעשיו אלו, עשה הנאשם, שהוא עובד ציבור, במילוי תפקידו, מעשה הפרת אמונים הפוגע בציבור", נכתב בכתב האישום.