אאא

במעמד מרגש זכו עשרות ילדי חסידי סקווירא בבני ברק לקבל תעודות כבוד מידיו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, לאור הצטרפותם ל"שבט לוי" בקבלם על עצמם להתרחק מכלי טכנולוגיה שאינם מאושרים ומשומרים.

התייסדות חבורת 'בני עלייה' נעשתה כבר במעמד ההדלקה בל"ג בעומר, לכבוד הרשב"י, ע"י האדמו"ר מסקווירא. אז נערכה אסיפה מיוחדת לחסידי סקווירא בבני ברק ובהם כנס מיוחד לילדי החסידות מכיתה ה' ומעלה, שם קיבלו על עצמם הילדים בחתימת ידם להימנות על ילדי מבצע 'שבט לוי' שנפוץ בקרב כחמשת אלפי תלמידי ותלמידות מוסדות החינוך של סקווירא בארה"ב.

התלמידים קיבלו על עצמם שלא להשתמש במחשב ובעת הצורך להשתמש אך ורק בטלפון נייד עם חותמת 'וועדת הרבנים לענייני תקשורת' ללא היתרים, גם של כשרויות שונות, קרובי משפחה וכדו'.

כן קיבלו על עצמם ילדי החמד להשתמש רק עם נגנים המנותקים מרדיו עם חותמת 'לטהר' וכן לא לשבת באוטובוס וכדומה על יד מי שמחזיק בסמארטפונים, מחשבים וכדומה.

בשבוע האחרון נערך כינוס מיוחד לילדי חסידות סקווירא בבית המדרש של החסידות ברחוב אור החיים בבני ברק, בו התקיים מעמד "חלוקת התעודות" כאשר דומ"ץ הקהילה הרה"ג ר' יעקב אייזנברגר נושא דברים בפני התלמידים על הזכות העצומה שנפלה בחלקם.

לאחר מכן זכו הילדים לקבל אישית 'תעודת כבוד' מידיו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי אשר התרגש מאוד לשמע הקבלות הטובות שנטלו הילדים על עצמם.

מרן הגר"ח קיבל את הילדים בסבר פנים יפות, והתעניין בפרטות אצל דומ"ץ קהילת סקווירא בבני ברק על המהלך של 'שבט לוי' וקרא בעיון את נוסח התעודה.

שר התורה קרא גם את ברכת קדשו של כ"ק האדמו"ר מסקווירא המופיעה על התעודה והביע התפעלות מהמהלך. בסיום המעמד עברו הילדים כאשר מרן שר התורה חילק את התעודות לידי כל ילד באופן נדיר ביותר.