אאא

בתחילת הבוקר דווח כי תושבי עמונה החליטו שלא לחתום באופן אישי על התחייבות לפינוי בדרכי שלום של היישוב, על פי הדרישה שהציבו להם אמש שופטי בג"ץ. התושבים החליטו כי הם יסתפקו בהעברת מכתב בשם התושבים, בו הם מצהירים כי הם מאשרים את ההסכם שנחתם בינם ובין המדינה.

אך מאוחר יותר נמסר כי תושבי עמונה מכחישים את הדיווחים לפיהם החליטו שלא להיענות לדרישת בג"ץ להתחייבות לפינוי בדרכי שלום.

"הדברים שהתפרסמו שיקריים. תושבי עמונה קיבלו את דרישת בית המשפט. אנחנו כולנו מחויבים לחלוטין להסכמה אליה הגענו עם המדינה וכך נבהיר היום גם לבג"ץ. ראוי שכלי התקשורת ימתינו לתשובתנו בצורה מסודרת", לשון ההודעה.

החלטת התושבים הגיעה כתגובה להחלטה שהוציאו אמש שופטי בג"ץ, ובה דרשו מתושבי עמונה להתחייב כאיש אחד לפינוי בדרכי שלום.

"כדי להסיר כל ספק, מתבקשים כל המשיבים תושבי עמונה להצהיר בלשון חד משמעית, כי הם מסכימים ומתחייבים כולם כאיש אחד לפינוי בדרכי שלום וללא עימות והתנגדות. זאת ככל שייקבע מועד נדחה על-ידי בית המשפט, ומבלי שיש בדבר משום הבעת דעה בשלב זה", קבעו השופטים אמש, ודרשו לקבל את ההתחייבות עד הבוקר בשעה 10:00.

כזכור, ביום שלישי הגישה פרקליטות המדינה לבג"ץ בקשה לדחות ב-45 יום את המועד האחרון שנקצב לפינוי היישוב עמונה הסמוך לעופרה, זאת בהתאם למתווה שנחתם בין המדינה לבין התושבים.

בבקשה נאמר, כי בעקבות המורכבות, הרגישות והנפיצות הנלוות לפינוי התיישבות בסדר הגודל של עמונה, הכוללת 40 משפחות וכ-200 ילדים, השקיעה המדינה מאמצים עילאיים לגיבוש פיתרון אשר יאפשר את פינוי תושבי עמונה בדרכי שלום וללא עימות והתנגדות מטעמם, תוך צמצום הפגיעה במשפחות המתגוררות במקום.

בבקשה מפורט עוד כי שלשום הושגה הסכמת תושבי עמונה לפינוי המקום מרצון ובדרכי שלום. הסכמה זו מבוססת על המתווה הכולל את כוונתה של המדינה לפעול להקמתה של חלופת מגורים לתושבי עמונה.

אם לא כל התושבים יביעו הסכמה לפינוי מרצון בכל מצב, הרי שהמדינה תידרש לפנות את עמונה עד לסוף השבוע כך שההסכמה שהגיעו אליה לבסוף קריטית עבור התושבים.