אאא

סערה במשרד הדתות: בימים האחרונים סוערות הרוחות במשרד הדתות, זאת לאחר שמספר עובדים החלו לדרוש מראש מטה שר הדתות צחי חמדני להתפטר מתפקידו כיושב ראש וועד העובדים במשרד הדתות - כפי שמתחייב בחוקי התקשי"ר לעובדי המדינה ולערוך בחירות לוועד עובדים חדש.

על פי תקנה 6.351 בתקנון שירות המדינה: "לשם מניעת ניגוד עניינים בין חברות בוועד עובדים לבין מילוי תפקידים מסוימים במשרדי הממשלה נקבע, כי עובדי המדינה הממלאים את התפקידים המנויים להלן ודומיהם, לא יוכלו להמשיך במילוי תפקידם אם ייבחרו ו/או יכהנו כחברי ועד העובדים". על פי התקנה, עובדים המוגדרים כמינויים אישיים וכמשרות אמון של בכירי המשרד מוגדרים ככאלה שאינם יכולים לשמש כחברי ועד עובדים.

על פי התקשי"ר מחוייב היועץ המשפטי של המשרד להעביר את ההחלטה בעניין לנציבות שירות המדינה, אלא של"כיכר השבת" נודע כי היועץ המשפטי של משרד הדתות, עורך הדין ישראל פת, טרם פנה לנציבות שירות המדינה בעניין. בימים האחרונים ביקשו מספר עובדים מחמדני להתפטר מתפקידו עקב ניגוד העניינים, אך הלה לא הסכים לכך.

כזכור, חמדני מונה לתפקיד ראש מטה שר הדתות דוד אזולאי, זאת לאחר שניסיון למנותו לתפקיד סמנכ"ל המשרד סוכל על ידי נציבות שירות המדינה בין השאר בהתנגדות של מנכ"ל המשרד עודד פלוס. השר אזולאי מינה את חמדני לתפקיד בעקבות התפטרותו של מיכאל מלכיאלי שמונה לחבר כנסת.

מינויו של חמדני לווה בהתנגדות של גורמים בש"ס שטענו כי הוא אינו חרדי והתמרמרו על העובדה כי עסקנים ופעילים בש"ס לא קיבלו את התפקיד הבכיר.

את תגובת נציבות שירות המדינה לא ניתן היה להשיג.

ממשרד הדתות נמסר בתגובה: "מטבע הדברים הנהלת המשרד מנועה להגיב בנושאים הקשורים לוועד. הנושא בסמכות ההסתדרות והעובדים בלבד".