אאא

המשרד להגנת הסביבה החליט לזמן את מנהלי הרכבת לשימוע בעקבות זיהום אוויר גבוה בתחנות רכבת השלום בת"א ויוספטל בבת ים, והנהלת הרכבת מגיבה בצעד דרמטי: סגירת תחנות.

לפי הודעת רכבת ישראל, "המשרד להגנת הסביבה פועל להפסיק את תנועת הרכבות לת"א וממנה ולגרימת כאוס תחבורתי שלא היה כמוהו מזה שנים רבות. כמאה אלף נוסעים ביום יאלצו לוותר על שירות הרכבת בשל הנחיות המשרד להגנת הסביבה שמשמעותן בפועל הינן הפסקת תנועת הרכבת מגוש דן וממנו".

לדבריהם, "למרות דיאלוג מקצועי רציף, שנמשך זה כמה שנים, בין רכבת ישראל לבין המשרד להגנת הסביבה בנוגע לרמת זיהום האוויר בתחנת הרכבת 'השלום' בתל-אביב ובתחנות 'קוממיות' ו'יוספטל' בקו איילון, החליט המשרד להוציא לרכבת ישראל זימון בהול לשימוע".

עוד נמסר, כי "ההזמנה לשימוע נמסרה על אף שהרכבת נוקטת בכל האמצעים שעומדים לרשותה למציאת פתרונות מקצועיים מידיים לנושא, הן בארץ והן בחו"ל, ולמרות שפרויקט חשמול קווי הנוסעים של החברה, שכידוע, נמצא כבר בעיצומו, צפוי לצמצם את זיהום האוויר כבר עם הפעלת קו הרכבת המחושמל הראשון, מהרצליה לירושלים ולסייע בפתרון הבעיה, בטווח של שנים אחדות".

כזכור, עוד קודם נשלחו אל הנהלת הרכבת הנחיות המשרד להגנת הסביבה המחייבות אותה לנקוט בשורה של צעדים לשיפור איכות האוויר בתחנות ולצמצום חשיפת הנוסעים לזיהום. אלא שהפעילות של רכבת ישראל עד כה בנושא לא שיפרה את איכות האוויר המנוטר בתחנות, והיא עדיין אינה עומדת בערכים בסיסיים מחויבים.