אאא

טרור בירושלים: הראשל"צ ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר השתתף אתמול (שני) בהלווית החיילת שיר חג'אג' הי"ד שנרצחה בפיגוע הדריסה בארמון הנציב בירושלים.

הגר"ש עמאר פתח את הספדו ואמר: "עד מתי ה', עד מתי האוייבים הרשעים האלו יעלוזו. עד מתי ה' נראה צער. עד מתי ה' נראה הורים שבוכים במר לבם בהפרדתם מבתם. המעשים האלו שנעשים על ידי צמאי דמם, רשעים שאין להם תקנה, שאין להם גבול לרשע". 

רבה של ירושלים בכה והתקשה לדבר: "יחד עם הבכי של האב והאם והאחיות, הקב"ה בוכה על הבת היקרה. אנחנו בוכים אבל לא מחולשה. אנחנו חזקים, אנחנו נעמוד חזקים בארצנו הקדושה עם התורה והעם שלנו, אנחנו לא זזים ולא פוחדים מהם, אנחנו בוכים כי אנחנו בשר ודם ומעריכים חיי אדם". 

הלווית הנרצחת שיר חג'אג'
הלווית הנרצחת שיר חג'אג'
הגדלה

הרב המשיך וספד: "הם מתפארים שהם נהרגים, אנחנו בוכים ומצטערים על כל טיפת דם, דם נקיים שדמם נשפך כמים סביבות ירושלים. קל בעיניהם לשפוך דמים, ולא מבדילים - אפילו את שלהם. עם מי יש לנו עסק? בעוונותינו השנאה של העמים היא בכל תוקפה. הם רואים את עם ישראל כעם שנוא נפשם. ולנו יש רק תרופה אחת: להתפלל על הנשמות של הקדושים שנהרגו על קדוש ה', ונעמוד חזקים באמונתנו בה', נעמוד חזקים בתורה שלנו".

הגר''ש עמאר עם הרב הראשי הצבאי בהלוויה
הגר"ש עמאר עם הרב הראשי הצבאי בהלוויה
הגדלה

"כשהורים באם לקבור את בתם - אין דבר קשה מזה", הוסיף הרב, "אבל גם ברגעים הקשים הללו אנחנו רוצים שאויבינו ידעו שאנחנו בוכים אבל לא שבורים". 

"הבכי הוא בכי של רגש אמיתי של מי שאכפת לו מדם נקיים. ה' יקום את דמה. אל נקמות ה'. ותראה לנו את ישועתך על עמך", סיים הגר"ש עמאר את הספדו.